آموزش نیازمند ارتقای کیفیت است ( اهمیت کاربردی نقشه و محاسبات در صنعت آسانسور)

نقش و اهمیت کاربردی نقشه و محاسبات بر هیچ فردی در کل صنعت پوشیده نیست، اما در صنعت آسانسور چطور و به چه میزان از اهمیت برخوردار است؟

بخشی از این مقوله به موضوع تولید و قطعات صنعتی برمی گردد که مورد نظر این مبحث نیست،

اما آن بخش از مبحث نقشه و محاسبات که دارای تأثیر بسیار قابل توجهی در اجرای یک آسانسور

به جهت کار کرد مناسب آن) می باشد در حد لزوم، جای تأمل و صحبت دارد. آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم،

بیشتر شدن جایگاه علم نقشه و محاسبات در صنعت آسانسور می باشد که تاکنون تنها نقش

نسبتا کوچکی (از بحث اجرای یک آسانسور) را ایفا و علمی نموده است و البته در این زمینه نیز در حال حرکت رو به جلو می باشد (هرچند محدود و کند).

صنعتی که یک عمر، از آغاز پیدایش آن تا کنون انتقال اطلاعات آن بصورت سینه به سینه بوده است

و چند سالی است که قرار بر علمی شدن آن گذارده شده است. ولی با توجه به شناختی که اینجانب

از این صنعت در طی سالیان متمادی داشته ام و همچنین طبیعت این صنعت ، مطمئنا این روال حرکتی بسیار کند داشته و خواهد داشت.

چرا که ما در این صنعت پیرو هستیم نه ابداع کننده و پایه و مهمترین علت دیگری که می توان بر آن منصور شد طی نشدن روال طبیعی و صحیح مجامع آموزشی در این صنعت می باشد.

منظور این نوشته نشانه گرفتن مجامع آموزشی در این صنعت نیست، ولی بر اساس تجربیات بدست آمده

می توان گفت که در زمینه بکارگیری معلومات علمی در اجرای یک آسانسور کششی (مخصوصا گیرلس و روملس ) دچار ضعف شدیدی هستیم

در تبیین جملات بالا برای مثال از بحثی که هنوز اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته،

این پرسش است که بهترین زاویه آلفا چند درجه است؟

این سوال نشانگر دو موضوع مهم است؛

١- عدم اطلاع کافی و مناسب از نقش زاویه آلفا چه در محاسبات و چه در اجرا؟

۲-ناکار آمدی متد آموزشی در این مورد خاص و روش غلط تدریس

بطور مثال، اینکه زاویه الفا چیست و چه نقشی در محاسبات دارد؟ اینکه زاویه آلفا چه تاثیری در اجرای یک آسانسور مناسب

به جهت کار کرد اجرایی دارد؟ اینکه زاویه آلفا چه تاثیری بر پارامترهای دیگر، چه در محاسبات،

چه در اجرای یک آسانسور مناسب دارد؟ و کلاز او به آلفا چیست که بعنوان یک غول پر ابهام برای اکثر آسانسوری ها مطرح است

و چرا بواسطه ( مثلا) ۲ درجه کمبود زاويه الفا بنابر تشخبص بازرس آسانسور برای جبران مافات باید از فلکه معکوس استفاده نمود.

امری که جهت قیاس در این بحث باید عنوان نمود که: فلکه معکوسی که بسیار بد اجرا می شود و

تأثیر بسیار مخربی بر سیم بکسل ها و نحوه کارکرد آسانسور دارد. اینها همه یک مثال بودند از چند

مورد مهم که اصلا توجهی به آن نشده و متاسفانه باید گفت شاید هفتاد درصد آسانسورهای امروزی هنوز هم

با سبک و سیاق سال های گذشته اجرا می گردد. متاسف هستم؛ اگر بگویم با توجه به شناخت حقیر از این صنعت در کشور،

باید عنوان نمود که نیازمند آموزش بسیار هستیم، اما اتفاق بزرگ صرفا؛ افزایش شرکت های فروشنده قطعات و ایجاد شرکت های آسانسوری جدید است.

متأسفانه اغلب کارفرمایان کشور را هم می توان پیش قراول این کم توجهی به موضوع آموزش و عدم افزایش توان علمی و تخصصی،

دانست که کمتر سعی در بروز ساختن دانش خود از علوم و فنون آسانسور در پروژه های خود دارند.

شاید دلیل آنهم عدم تمایل به هزینه بیشتر جهت داشتن یک آسانسور مناسب در پروژه ها باشد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در چند سال اخیر شاهد برگزاری مجامع آموزشی و دانشگاهی در این صنعت هستیم، که تنها می توان گفت آواز آن از دور خوش است.

دلیل بیان این جمله را هم غالب دوستان فعال در صنعت آسانسور می دانند. ای کاش بعضی تنگ نظری ها در صنعت وجود نداشت تا آموزش مسیر صحیحی را طی می کرد.

همت وجود دارد ولی بیشتر جهت پر نمودن رزومه ها، البته برخی پیشکسوتان و بزرگان نیز خالصانه و بدون چشمداشت

در این صنعت هر آنچه را که در توان دارند در اختیار دوستداران علم و آموزش قرار می دهند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در پایان باید عنوان نمود یکی از راه های بهینه شدن و افزایش کیفیت آموزش در این صنعت دوری کردن از اعمال سلایق شخصی است

که این موضوع در مجامع آموزشی و دانشگاهی و حتی سندیکا و اتحادیه می باشد که راه را گم کرده و به خطا می روند،

و مورد دیگر هم بر می گردد انحصارگران آموزش که به نظر می رسد همه چیز را در اختیار خود گرفته اند. نگارنده نه قصد کوچک نمودن تلاش این عزیزان را دارم و نه مصرح نمودن خود و تمام سعی و تلاش خود را برای اعتلای آموزش در این صنعت بکار گرفته ام.

در خاتمه امید دارم بحث آموزش در این صنعت راه خود را پیدا نموده در مسیر صحیح خود حرکت کند.

 به امید آن روز فرخنده

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مبحث اقتصاد سندیکای آسانسور و پله برقی