اخلاق حرفه ای در صنعت آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

رعایت مسائل اخلاقی در تجارت در سه دهه اخیر اهمیت زیادی کسب کرده و در اغلب دانشگاه های معتبر دنیا به ویژه در دانشکده های اقتصاد و بازرگانی کوشش می کنند که جنبه های اخلاقی مرتبط با تجارت و تولید را به افرادی که در آینده عهده دار تصدی بنگاه های اقتصادی و تولیدی خواهند شد، بیاموزند.

برخی از انجمن های بازاریابی، اتاق های بازرگانی، سازمانهای توسعه تجارت و نهادهایی که ارتقای فرهنگ تجاری را جز وظایف خود تلقی می کنند یا قانونا وظیفه ای در این زمینه بر عهده آن ها محول شده است، ضوابط و دستورالعمل ها یا رهنمودهایی در مورد اخلاقی تجاری با نکاتی که بازاریابان، واحدهای تولیدی و به طور کلی افراد شاغل در بخش صنعت و تجارت باید در فعالیت های اقتصادی خود رعایت کنند، تدوین و منتشر کرده اند. در برخی از موارد، قانون نیز تکالیف یا وظایف مشخصی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، سلامت افراد جامعه با جلوگیری از وارد شدن خدشه  به اعتبار و حیثیت بین المللی کشور وضع یا تعیین کرده است که منشأ آن ها اصول اخلاقی پذیرفته شده در سطح بین المللی بوده است.

از آنجا که کم توجهی به مسائل اخلاقی در بخش تجارت می تواند خسارات زیادی به اقتصاد کشور ما به ویژه در بحش صادرات وارد کند و به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود، صنایع آسانسور مانند اغلب صنایع از حلقه های بهم پیوستهای تشکیل شده است که استحکام و تداوم آن ها در گرو حمایت از تولید داخلی، ارزش بودن کیفیت، توجه به تکنولوژی های جدید و رعایت اخلاق صنفی و حرفه ای است به لحاظ مختلف شاید بتوان فصل های دیگری نیز به این موارد اضافه کرد اما در اصل موضوع که رعایت اخلاق حرفه ای است تغییری ایجاد نمی شود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

بدلیل اینکه اصولا تولید و تولید کننده به لحاظ عملی از سوی مسئولان زیاد هم مورد مهر و محبت قرار نگرفته است و هر چه به اطراف خود نگاه می کنیم جز همت فردی و تلاش توسط بخش های خصوصی، کمتر با چشم انداز دیگری برخورد می کنیم.) تولید کنندگان همواره باید خود چرخ را دوباره و از اول اختراع کنند و این دور تسلسل بيهوده همچنان در غالب موارد در حال تکرار و انجام است، که این ها خود نفس تولید کننده را می گیرد و انگیزه را در بعضی می خشکاند.

از طرفی با وجود تلاش های صورت گرفته طی سالیان اخیر اما باز هم می بینیم که در بیشتر مواقع بدلیل نبود تبلیغات موثر و کافی، مصرف کنندگان در هنگام خرید نگاه به تولیدات خارجی دارند و در حقیقت ما هنوز و همچنان نیازمند خودباوری هم هستیم که این موضوع می تواند در حیطه و حوزه های تبلیغی توسط رسانه های جمعی و عمومی-مطبوعات، ارگان ها، سازمان ها و نظایر این ها بصورت یک باور متکی بر کیفیت قابل استناد و پذیرفته شده که در مورد تولیدات قطعات آسانسور در کشور سال هاست که به انجام رسیده و گواه بر این ادعاهم گواهی های استاندارد داخلی و بین المللی، پشت سر گذاردن مراحل آزمون و خطا در سالیان گذشته توسط گروه های تولید کننده مختلف است که اکثریت دستت اندرکاران صنعت بر این موضوع واقف هستند چرا که همواره این محصولات توسط آنان نصیب، اجرا و در چرخه بهره برداری قرار می گیرند و این رو با سال هاست که تداوم دارد. بنابراین هریک گزینه های پیش گفته در جای خود قابل بررسی و دفاع است. اما اخلاق حرفه ای مقوله ای است که در هر مکان و در هر زمان می تواند و شایسته است که رعایت شود.

شرکت آسانسور

اماموردی که همواره نگارنده و قاطبه همکاران بر رعایت بیش از بیش آن تأکید داریم و آن هم رعایت اخلاق صنفی و حرفه ای است که در حوزه صنعت آسانسور می بایست بیشتر از قبل به آن عمل شود به نظر صاحب این قلم با توجه به کثرت جمعیت کشورمان و با نگاه به آمار رکود و بیکاری در جامعه، اکنون دیگر کار آفرینی و ایجاد اشتغال یک عبادت و فعالیت خدا پسندانه است. حال که صحبت از اخلاق حرفه ای است لازم است بعرض برسانیم که نگارنده خود در طول سال های فعالیت شاهد و ناظر انجام افعال نیکو و ارزشمندی در مقاطع مختلف از بسیاری از فعالان صنعت بوده ام. موارد بسیاری که هر یک از ما شاید در طول روز با ده ها مورد آن مواجه می شویم و ساده از کنار آن می گذریم.

لازم است در خاتمه عرایض ضمن اظهار امیدواری برای رفع مشکلات و موانع، فعالیت مبتنی بر اخلاق حرفه ای و خداپسندانه را در این روزهای صنعت و جامعه که رکود اقتصادی و دیگر مشکلات بر آسمان آن سایه انداخته است نیاز جامعه به اخلاق، حفظ حرمت ها و حریم ها کمک به همنوعان و همکاران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تجلی فرهنگ، اخلاق صنفی و حرفه ای

سرویس و نگهداری آسانسور

از اقوال نویسندگان، شرق شناسان، جهانگردان و افراد بسیار خوانده و شنیده ایم که ایرانیان مردمانی میهمان نواز، دارای اخلاق نیک و واجد بسیار صفات نیکوی دیگر هستند. غالبا و به مناسبت های مختلف بعضی از مظاهر و تجلی این صفات را به کررات در نشست ها، مجامع و محافل خصوصی و عمومی، شاهد بوده و هستیم.

مجمع عمومی و فوق العاده ۲۶ اردیبهشت ۹۵ که با هدف انتخاب بازرسان هشتمین هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، اصلاح بعضی مواد اساسنامه و اجرای دیگر موارد تشکیل شد و به انجام رسید از نمونه های ارزشمند و قابل توجه حاکمیت اخلاق و مدنیت در حوزه صنعت و سندیکای صنایع آسانسور و پله بونی کشور و تجلی گاه بعضی از این صفات ارزشمند

ایرانی، فرهنگی از سوی اعضای محترم این صنف و صنعت به عنوان نمونه ای از یک جامعه بزرگتر، بود.

البته طی هفته های منتهی به تاریخ برگزاری مجمع عمومی، عادی و فوق العاده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران که البته با استقبال قابل توجهی هم از سوی اعضای محترم مواجه گردید نیز ما شاهد اتفاقات مختلفی از منظر فرهنگی، اجتمایی و صنفی در جامعه صنعت کشور بودیم.

وقایعی که مؤید و نشانگر استقرار خرد و احترام به آرای اکثریت، احترام به نظر و دیدگاه طرف متقابل، دوری ازقانون گریزی، عینیت بخشیدن به مدنیت و اخلاق حرفه ای است همچنین در دستور مجمع اخیر که منتج به انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شد، ترمیم و اصلاح معدودی از مواد اساسنامه هم قرار داشت، راجع به انتخابات می توان گفت که در این مجمع ما شاهد بلوغ تفکر و حمیت صنفی و حرفه ای در صنایع آسانسور هم بودیم.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تحولات زمینه ساز تعامل هستند

وقایعی که مؤید و نشانگر استقرار خرد و احترام به آرای اکثریت، احترام به نظر و دیدگاه طرف متقابل، دوری ازقانون گریزی، عینیت بخشیدن به مدنیت و اخلاق حرفه ای است همچنین در دستور مجمع اخیر که منتج به انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شد، ترمیم و اصلاح معدودی از مواد اساسنامه هم قرار داشت، راجع به انتخابات می توان گفت که در این مجمع ما شاهد بلوغ تفکر و حمیت صنفی و حرفه ای در صنایع آسانسور هم بودیم.

به بیان دیگر اعضای سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران به عنوان یک تشکل قانونی و فراگیر با داشتن بیش از دوازده شعبه در استان های مختلف کشور و تعداد اعضای قریب یک هزار و چهارصد عضو، تحت یک اساسنامه مدون و مورد وثوق کلیه اعضا(علیرغم وجود سلایق مختلف که امری طبیعی و منطقی هم هست) در مسیری واحد وهدفی مشخص در حال طی طریق است.

سرویس و نگهداری آسانسور

و اما در ادامه روشی که کم کم شکل و قالب یک سنت پسندیده را بخود می گیرد، آن است که در این مجمع هم هیات مدیره سندیکا و همکاران، بخش تکریم ونکوداشت بزرگان را تداوم بخشیده و از تعداد دیگری از پیشکسوتان و فعالان پرسابقه صنعت تقدیر بعمل آوردند که خود این عمل هم قابل تقدیر و تشکر است.

افراد پر سابقه و شخصیت هایی که خود هریک به تنهایی جمعی از تخصص، تجربه ها و سجایای ارزشمند اخلاقی و حرفه ای را دارا هستند و به تعبیری بخشی از تاریخ زنده صنعت کشورمان از جوانب مختلف به شمار می روند.

در ادامه در جهت تمایز سره از ناسره و از آنجای که مجمع هر تشکل، گروه، سازمان و نظایر آن بالاترین مرجع تصمیم گیری است، در این مجمع نیز، اتخاذ برخی تصمیم های اهم از جمله اخذ آرا در مورد معدود شخصیت های حقوقی و حقیقی جهت تداوم همکاری و عضویت و عکس آن در تشکل را شاهد بودیم.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تعرفه های گمرکی جدید، موافقان و مخالفان

به زعم یکی از همکاران که می گفت مجمع ها به نوعی صله رحم اعضای صنعت هستند و تازه شدن دیدارها و گپ و گفت ها و گذشته ها را یاد کردن و یاد گذشتگان نمودن هم از مزیت های این گردهمایی ها و مجامع است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

و دیگر اینکه نگارنده به عنوان عضو هشتمین هیات مدیره سندیکا و دبیر کمیته فرهنگی با تقدیر از حسن اخلاق و رعایت موازین حرفه ای صنفی از همکاری و تلاش شایسته همکاران در مجمع اخیر تشکر و قدردانی می نمایم.

ختم کلام اینکه؛ صنعتکاران و صنعتگران گر چه به لحاظ شرایط حرفه ای و کاری روزهای جالب توجهی را سپری نمی کنند، اما این سروده حضرت حافظ، شاید شرح اوضاع کنونی باشد:

در همه دیرمغان نیست چومن شیدایی                                              خرقه جایی گرد و باده دفتر جایی

دل که آیینه صافیست غباری دارد                                                         از خدا می طلبم صحبت روشن رایی

شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان                   ****                       ورنه پروانه ندارد ز سخن پروایی

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت       ****                       بر در میکده ای بادف و نی ترسایی

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد                                                  آه اگر از پی امروز بود فردایی