بنا به گزارش مجله Elevator World، شرکت کانه قصد استفاده از کابل های فولادی جدید خود در آسانسورهای یک برج 50 طبقه در فرانکفورت آلمان در دارد.

سرویس و نگهداری آسانسور

شرکت کانه در آسانسورهای این ساختمان از تکنولوژی KONE JumpLiftTM و از طناب های Lift-Lift UltraRope استفاده خواهد کرد. طبق گزارشات منتشر شده در این برج اداری و تجاری تعداد 4 دستگاه آسانسور MiniSpaceTM و 4 دستگاه MonoSpace نصب خواهد شد.

نصب و فروش آسانسور

یک آسانسور آتش نشانی نیز با ظرفیت 4000 کیلوگرم در این برج توسط کانه نصب خواهد شد. این آسانسورها از سیستم کنترل مقصد بهره برده و سیستم E-Link تک تک کابین ها را کنترل می کند. کانه زمان اتمام این پروژه را سال 2021 میلادی عنوان کرده است.

سرویس و نگهداری آسانسور

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
برای افزایش ضریب اطمینان از صدور گواهی های کنترل کیفیت، صدور کد مخصوص برای آسانسور و پله های برفی تصویب شد