۱ – ۱ – ۶ – ۱ اصل رعایت امکان سرویس و نگهداری

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در هنگام نصب بایستی امکان دسترسی به دستگاه و مختصات آن برای سرویس و نگهداری هم لحاظ و دیده شود. گاهی شیر هرز برای تخلیه روغن در محلی قرار می گیرد که امکان تخلیه روغن وجود ندارد. بنابراین در موقع نصب بایستی این امور در نظر گرفته شده و حتی دستور کار سرویس و نگهداری دستگاه و هر قطعه طی دستور کار نوشته شود.

۱ – ۱ – ۷ – ۱ اصل استقلال نصب دستگاه

هر دستگاه آسانسور یا پله برقی باید روی سازه ای مستقل نصب شود. چنانچه دستگاه مونتاژ می شود و یا ساختمان تعمیر می گردد به ساختمان و آسانسور و دستگاه نصب آسیبی نرسد.

ضمنا استقلال دستگاه باعث می شود که ارتعاشات در هم اثر نگذارند يعنی لرزش آسانسور و پله برقی موجب لرزش ساختمان نشود و یا بر عکس ویبره در ساختمان روی دستگاه بی اثر باشد.

بخش دوم

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

1-2-1 اصل رعایت ایمنی و اصل محافظه کاری

گروه کاری موظف است که کلیه آئین نامه های ایمنی را عملا رعایت کند و با دیدن کوچکترین ناامنی کاری محیطی یا فردی طبق اصل محافظه کاری از انجام کار خودداری نماید. اغماض و چشم پوشی از کمبود و نقصان در وسایل ایمنی و یا هر موردی که برای فرد و تجهیز خطر آفرین باشد بایستی از کار کردن خودداری کرد.

1-2-2 اصل اطلاع از سلامت و پیش بینی اتفاقات از صحت علمی و عملی کارکنان. مدیر یا مسئول گروه بایستی از وضعیت کاری سلامتی خود و افراد خود مطلع باشد و ایمنی وسایل کار را تماما و بدقت بررسی و کنترل کند.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی تهران

مسئول گروه بایستی ارتفاقات پیش رو که ایمنی افراد و تجهیز را به خطر می اندازد را پیش بینی کند، یعنی در تمام مدت هوشیاری خود را در این زمینه داشته باشد.

1-2-3 اطلاع از داشتن صلاحیت گروه بالاتر (به لحاظ ارتفاع)

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

مسئول گروه بایستی از داشتن صلاحیت کاری و ایمنی و اطلاع داشته باشد. احتمال دارد گروه بالاتر یا همجوار مسائل ایمنی آشنا نبوده و آن را مراعات نکند و برای گروه خطر آفرین باشند. اساسا، کارگاه هایی که مسئولان

آن فاقد،  صلاحیت کاری و ایمنی از نظر مراجع قانونی هستند نبایستی همکاری کرد

1-3-1 اصولی که بایستی مسئولان پروژه به موازات  کار، رعایت کنند

اصول تعیین خطوط اصلی و بهینه اجرای پروژه این اصل توسط گروه کاری که نصب آسانسور و پلکان برقی را بعهده دارد اجرا می شود ولی برای استفاده از خلاقیت های سازمان بالاتر بهتر است که گروه کاری در جریان نظر آنان نیز قرار بگیرد و با تاکتیک های اجرایی خود آنرا مقایسه کند. ممکن است نتیجه مثبت، منفی و یا چیزی معادل سیاست های اتخاذ شده توسط گروه باشد.

1-3-2 اصل تعیین زمان و مدت اجرای پروژه

گروه کاری آسانسور و پله برقی بر حسب استانداردهای موجود زمانی را برای اجرای طبیعی پروژه دارد ولی ممکن است این زمان با زمان سازمان بالاتر و مسئول پروژه متفاوت باشد که می توان ضمن مقایسه از نوآوری آنان در تعیین زمان اجرای پروژه (اگر وجود داشته باشد) استفاده کرد

1-3-3 اصل داشتن صلاحیت قانونی

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تابستان گرم، رکورد صنعت ساخت و ساز و اعضای پر جنب و جوش

سرویس و نگهداری آسانسور

ایمنی اجرای پروژه معمولا داشتن صلاحیت یکی از شرایط شرکت در مناقصات است ولی ممکن است بدلایلی مسئول پروژه فاقد آن باشد برای حفظ گروه کاری اطلاع از این اصل لازم است.

 1-3-4اصل هماهنگی عمودی با سازمان و افقی با گروه های همجوار

در خصوص اجرای اصول ایمنی در جائیکه که گروه کاری مشغول به کار است گروه های دیگری هم در قسمت های مختلف مشغول به کار هستند بایستی برای حفظ ایمنی از چگونگی کار آنها مطلع بود و با آنان هماهنگ بود تا مانعی برای پیشرفت کار گروه فعال نباشد و ضمنا به لحاظ ایمنی خطر آفرین نباشند. همین طور از سازمان های بالاتر و پائین تر گروه باید مطلع بوده و هماهنگی های لازم را بعمل آورد

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

1-3-5 اصل تهیه مستندات پروژه برای ثبت تجربه و فرایند

کار گروه کاری بایستی کلیه فعالیت ها و روش های نصب را ثبت کند تا اگر مفید است از آن استفاده شود و اگر نقصی دارد برطرف گردد. سازمان مسئول پروژه هم همین کار را در مقیاس وسیع تر بکار می برد. برای استفاده از تجربیات آنها بهتر است از مستندات آنها نیز بهره گرفته شود. بطور کلی این مستندات بعنوان بازخورد پروژه و گروه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.