اول ایمنی بعد کار

دومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پلکان برقی در ششم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد، این خبر از هنگام انتشار سبب تقویت این تفکر که موضوع ایمنی و الزام رعایت آن از دغدغه های متولیان صنعت بوده و خواهد بود، گردید.

شنیدن اخبار فعالیت های صورت گرفته در خصوص تلاش های هیات مدیره، کمیته ها، کارگروه ها و اعضای صنعت آسانسور که نگارنده و تعداد کثیری از هموطنان در حیطه و حوزه آن فعالیت داریم و در حقیقت شغل و حرفه ما محسوب می شود، علاوه بر انبساط خاطر و خوشوقتی، باعث دقت و تامل در توجه هیات های مدیره سندیکا و اعضای کمیته های منتخب به موضوع ایمنی و لزوم توجه ویژه به آن است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

اولین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی ایران هفدهم دیما ۱۳۹۳ با حضور تعدادی کثیری از مدیران، کارشناسان و اعضای فعال نهادها و تشکل های مرتبط در صنایع آسانسور در بخش های خصوصی و دولتی در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

از آن زمان تاکنون که قریب یکسال می گذرد، اهمیت موضوع ایمنی و لزوم رعایت نکات ایمنی را در اذهان تداعی می کند و نیز الزام و توجه ویژه از سوی اعضای دست اندرکار صنعت آسانسور که خوشبختانه غالبا در حیطه فعالیت خود صاحب تخصص و توان هستند ، را برجسته می نماید.

بهرروی اخیرا خبر برگزاری دومین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی در اوایل بهمن ۹۴ در پایگاه اینترنتی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی درج گردید.

باور اعضای صنعت بر رعایت اصول ایمنی هم در حین کار و نصب و راه اندازی و هم پس از آن و در هنگام استفاده کاربران و مسافران از تجهیزات حمل و نقل عمومی است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
بررسی طرح سامانه در کمیته طرح و برنامه

گردهمائی اعضای صنعت در قالب سمینار ایمنی قطعا تاثیرات مثبتی مبنی بر با طراوت ماندن موضوع ایمنی در اذهان متولیان صنعت و فعالین و اجرا کنندگان (نصابان و دیگر متخصصین نصب و راه اندازی) و همچنین بیانگر اهمیت ایمنی و سلامت و آرامش استفاده کنندگان از آسانسورها و پلکان های برقی که آحاد هموطنان هستند در نزد مسئولین است.

بنابراین ضمن تقدیر از متولیان امر و منتخبين اعضای صنعت که تحت عنوان هیات مدیره و دبیران محترم فعالیت می نمایند، به مجریان برپایی دومین سمینار تخصص ایمنی در صنعت آسانسور و پلکان برقی، سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد استان تهران، موسسات آموزش عالی صنعت شرکت های بازرسی و کلیه همکاران متعهد نیز خسته نباشید عرض می کنیم.