مقالات سایت
سرویس و نگهداری آسانسور
اخبار

دولت چین و پرداخت یارانه آسانسور

دولت چین برای خانواده هایی که دارای افراد سالمند و معلول هستند، یارانه آسانسور پرداخت می کند. به کمک این یارانه این افراد می توانند این دستگاه را در ساختمان خود نصب و راه اندازی کنند.

مطالعه بیشتر »