همدلی، تعامل، توسعه

سرویس و نگهداری آسانسور

تا کنون بسیار شنیده ایم و خواهیم شنید که با همکاری و همدلی می توان بسیاری از نشدن ها را به شدن، نمی شود ها را به می شود بدل کرد و فراوان مثال های دیگر.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

انجام این مهم به خصوص که اگر محصول فکر جمعی و اقدام مشترک عده ی قابل توجهی انسان شریف و زحمتکشی باشد که سال هاست

در فراز و نشیب ها یار و یاور خانواده صنعتی شده اند که خود عضوی از آن هستند، در فضای آن بیدار می شوند،

تنفس می کنند، فعالیت و از آن ارتزاق می کنند، سختی ها و مرارت ها را تحمل می کنند

و همچنان بر ایده و اعتقاد خود استوار ایستاده اند و پایدار مانده اند.

این باور یعنی رسیدن به ایمان، خرد جمعی و حرکت گروهی و پوینده بسوی اهداف والا و ارزشمند

که شاید حتی مکتوب نشده اند. اما در دل ها وجود دارند و جان ها آکنده از آن است.

برای دست اندر کاران صنعت؛ چه هدفی مهمتر از پیشرفت و ارتقاء صنعت و اعضای آن،

جدا می بایست به این اعضای فهم و ثابت قدم آفرین گفت و تحسین نمود.

در سال های قبل اکثریت قریب به اتفاق از اعضای خانواده صنعت دست برادری و همکاری و همدلی فشردند.

که هنوز این صنعت از میوه ها و ثمرات آن بهره می گیرد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در شرایط کنونی که رکود و کرختی صنعت ساخت و ساز و به تبع آن صنعت گرانقدر آسانسور را

نیز تحت تأثیر خود قرار داده ، اعضای فهیم و ارجمند صنعت یکبار دیگر گرد هم آمدند تا خرد جمعی و همکاری را

به ظهوری دوباره برسانند. در راستای کوشش برای تحقق هدفی ارزشمند از اهداف سندیکای صنایع آسانسور

و پله برقی ایران، روز نهم مرداد سال ۱۳۹۶ روز شگفتی سازی اعضای شجاع و فهیم این صنعت برای

تشکیل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه استان تهران بود که با حضور خویش یک بار دیگر بر تداوم راهی که برگزیده اند. تأکید چندباره نمودند.

به هر حال امید است؛ همانند همیشه اعضای خانواده صنعت همدل و همراه بر اعتلای صنعت

و جایگاه تشکل قانونی آن و پیشرفت و سلامت آن طی طریق کنند

که با همدلی و همکاری و خرد جمعی ناممکن ها ممکن می شود.

با این تغییر ساختار ، امید است با تلاش خادمان عضو هیات مدیره اثرات این تلاش ها

و همدلی در آینده نزدیک بر کار و فعالیت اعضای محترم هویدا و پایدار شود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تاثیر استاندارد بر سلامت نصابان و سرویسکاران آسانسور