فصل دوم – وظایف سازمان و سایر دستگاه ها 

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده ۲-سازمان متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳-سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، ای مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر

سخص و تثبیت شود امکان بهره برداری از نقشه ها و بات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه ام صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد

به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره- کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند.

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده ۴-سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)۔ نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

ماده ۵-سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجميع، افراز، تفکیک، اصلاحات غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی الکترونیکی پاسخ دهد.

ماده ۶- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مهندسی فرهنگ ایمنی

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده ۷-سازمان ملكف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آن تامین شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، سازماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان ملكف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ با ایجاد دفاتر الکترونیک مذكور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک و پشتیبان و غیر قابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸-سازمان ملكف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش های دولتی و غیر دولتی به منظور تامین عکس ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹- کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خودرایا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
یادداشت تفاهم استاندارد در کشور امضا شد

تبصره – آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۰-سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی  نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد بارعایت مصا نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه ی مورد نیاز را تهییه و تحویل نمایند.

تبصره – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مكلف است عکس ها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنینی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراج ذی ربط ممنوع است.

ماده ۱۴- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود وحقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند؛ می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تبصره ۱-در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورت مجلس اصلاحی، ثبت در نظام سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است. تبصره ۲-در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یار ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حد رسمی ذی نفع است.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مخالفت ایجاد هر گونه شوک در بازار توسط وزیر راه و شهرسازی

تبصره3 – در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود حقوقی املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند مالكيت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود.