فرمانیه (2دستگاه، 9توقف)

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
برج بهاران