یوسف آباد (1دستگاه 7 توقف)

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
برج وارسته