یکپارچگی و وحدت نیاز امروز صنعت

در متون کلاسیک، حماسی و دیگر نوشته ها در طول تاریخ همواره بر خرد جمعی، همکاری و همدلی و نتایج آن که همان کامیابی و موفقیت است اشاره و تاکید شده است

. شاید خوانندگان محترم مجله در طول فعالیت های روزمره خود هر گاه که فرصتی دست دهد به

اخبار صنف و صنعت خود و سپس دیگر موارد پرداخته و از طرق مختلف ( مطبوعات، فضای مجازی و غیره) خبرها را دریافت

و از اوضاع و احوال پیرامون خود مطلع می شوند، که قطعا همچنین است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در طول سال های اخیر کم و بیش،

اما در طول ماه های اخیر بیشتر ما از لزوم تشکیل اتحادیه کشوری صنف آسانسور
شنیده و گفته ایم. این موضوع در نزد بسیاری از افراد شاید از شدت و ضعف برخوردار بوده اما جملگی بر هدفی واحد،

اثر گذار و مهم دلالت داشته و دارند.اتحادیه کشوری صنف آسانسور، این ترکیب چهار واژه ای در حقیقت آرمان کسانی است

که بر یکپارچگی و وحدت اعضای صنعت آسانسور و پلکان برقی ایمان و اعتقاد دارند.طی ماه های اخیر باز هم در

محافل دوستانه و رسمی در جای جای این شهر و دیگر شهرها هر وقت عده ای به اصطلاح آسانسوری دور

هم جمع شده اند موضوع اتحادیه کشوری نقل مجلس و محفل آنان بوده است.

شاید راه حل برون رفت از مشکلات را در این می بینند؟ شاید هم مرادشان جمع شدن همه زیر یک عنوان و اسم واحد است.

و بسیار شا های دیگر . ا ما انسان ها غالبا از آرزوها و آمال خود سخن می گوییم برای تحقق آن تلاش می کنیم،

مقدمات آن را فراهم می کنیم با کوشش فراوان و همدلی و همکاری آن را محقق و به دست می آوریم.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تشکیل جلسات در خانه صنعت آسانسور سندیکا، تا تشکیل کارگروه و انتخاب اعضای

پیگیر و استمرار تلاشها و جلب همکاری، همه و همه برای تحقق همان یکپارچگی و وحدت است که پیشتر گفته شد

و همگی بر آن اتفاق نظر داریم، راه طی شده سخت و ناهموار اما با پیگیری و مداومت اعضای کارگروه و دیگران نتایج ارزشمندی به دست آمد.

انتشار اطلاعیه رسمی تأسیس، انتخاب هیأت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری

صنف خدمات آسانسور بیست و یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ نقطه عطفی در اذهان دست اندکاران صنایع آسانسور و پلکان برقی در سرتا سر کشور به جهات گوناگون خواهد بود.

بر اعضای توانمند و فهیم صنایع آسانسور است که در این برهه ضمن حمایت همه جانبه در این مهم

بر حضور و تلاش خود بر ایجاد اتحادیه ای قدرتمند و یکپارچه همت گمارند.

بی شک یکپارچگی اعضا بر ارتقاء جایگاه صنعت آسانسور به لحاظ گوناگون تأثیرات مثبتی می تواند داشته باشد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ساخت بلندترین مجتمع مسکونی در دانمارک