به گزارش شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان، در نشستی که با حضور مدیر کل صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد و تشکل های صنعتی و صنفی مربوطه انجام شد، از سامانه جامع و شناسنامه آسانسور پرده برداری شد. در جلسه که به مناسبت همکاری و تعامل سازمان ملی استاندارد و صنعت آسانسور برگزار شد، انواع استانداردهای آسانسور و پله برقی و قطعات مربوط به هر کدام مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد آیین نامه نیز تدوین شد. در این جلسه که اعضای سندیکا و اتحادیه آسانسور به همراه تولید کنندگان نیز حضور داشتند، در خصوص مقابله با قطعات غیر استاندارد و تقلبی و روش های جلوگیری از آن ها نیز تبادل نظر شد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تاریخچه آسانسور