آفرینش طرح های اقتصادی

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

حداکثر هزینه قابل قبول برای یک قطعه ورقی بایستی قبل از فرآیند طراحی آن تعیین گردد. دوراه برای رسیدن به بهترین نتیجه وجود دارد:

کمینه کردن هزینه مواد و کمینه کردن هزینه های تولید اقتصادی بودن به معنای ارزان بودن نیست. هدف، ترکیب فاکتورهای تولیدی مانند نوع مواد، میزان مصرف مواد، زمان تولیدی زمان ماشین ها و ابزار برای رسیدن به پایین ترین بهای تمام شده است. عوامل تولیدی بر یکدیگر تأثیر گذارند به گونه ای که تغيير یکی از آن ها می تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر سایر عوامل داشته باشد. به عنوان نمونه کاهش تعداد قطعات منفک تشکیل دهنده یک محصول می تواند تأثیر مثبتی در صرفه جویی هزینه ها و بهای تمام شده داشته باشد. روش های پیشنهادی زیر تأثیرات موفقی در آفرینش طرح های اقتصادی داشته اند:

کمینه سازی ضخامت ورق : با انتخاب کمترین ضخامت ورق ممکن در هزینه موارد صرفه جویی کنید. این کار باعث کاهش هزینه های مواد، کاهش وزن و افزایش سرعت تولید خواهد شد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

کاهش فراوانی ضخامت ها: تا جایی که امکان دارد از یک ضخامت برای تولید قطعات مختلف یک محصول استفاده نمایید به گونه ای که بتوان این قطعات را از یک ورق در یک سیکل توليد استفاده نمود. در این حالت صرفه جویی قابل توجهی در زمان تنظیم دستگاه و ضایعات و دور ریز ورق های مختلف بدست می آید. این مهم خصوصا برای کارگاه های کوچک ورق کاری دارای اهمیت حیاتی می باشد. شد. کاهش هزینه های انبارداری و تهیه انواع ورق ها و کاهش هزینه های حمل و نگهداری و زمان ماشین خصوصا در مواقعی که تولید سفارشی در جریان است،با این روش میسر خواهد شد.

کمینه سازی ضایعات ورق باروش Nesting:در پایان هر سیکل تولید پس از پانچ و برش یک ورق، بخش هایی از ورق بصورت پرت و ضایعات بجا می ماند. این ضایعات شامل حاشیه دور یک ورق و تکه هایی که در نتیجه سوراخ کاری از ورق جدا می شوند هستند. مهندسان طراح می توانند در برخی موارد، قطعات مورد نیاز خط تولید را در داخل همین ضایعات برش جاگذاری نمایند؛ به گونه ای که مقدار و وزن ضایعات یک ورق پس از پایان فرایند سوراخ کاری آن به حداقل برسد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
سندیکا میتوانند تبلور فعالیت جمعی باشند

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در نهایت چیدمان برش و پانچ قطعات در یک ورق می تواند سبب صرفه جویی های بسیار جالبی گردد. حتی دقت در انتخاب ابعاد یک ورق می تواند باعث کاهش ضایعات آن گردد و تمام اینها بدست نمی آید، مگر اینکه در چیدمان قطعات روی یک ورق دقت و حوصله کافی به خرج بدهیم.

یک قطعه، کاربردهای فراوان: در بسیاری از موارد یک طراحی هوشمندانه  می تواند باعث شود که قطعه خروجی دارای کاربردهای بیشتری باشد. به عنوان نمونه تعبیه مقداری از سوراخ ها و برش های اضافه در بدنه اصلی یک درب اتوماتیک می تواند  باعث شود که قطعه بدست آمده هم برای درب های راست باز شو و هم چپ بازشو مورد استفاده قرار گیرد. در واقع بسیاری از قطعات دارای چنین ویژگی هایی هستند و فقط می توان با تعبیه مقداری برش و سوراخ های اضافه و معکوس نمودن جهت خم ها از تنوع قطعات کاست و در راستای کاهش هزینه های انبارداری و نگهداری قطعات و نیز دوباره کاری های خط تولید صرفه جویی های به خوبی انجام داد.

 کمینه کردن تعداد قطعات تکی:به عنوان یک قاعده کلی تشکیل یک محصول از تعداد کمتری از قطعات پیچیده از ساخت همان محصول به روش قطعات متعدد ولی ساده تر ، بهتر می است؟ زیرا فرآیندهای اتصال قطعات کوچک تر به یکدیگر برای ساخت قطعات پیچیده، فرآیند پر هزینه با ریسک بالاتر کیفی می باشند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

سرویس و نگهداری آسانسور

خمکاری همیشه بهتر از جوشکاری است: فرآیند جوشکاری نه تنها روشی زمان بر است بلکه سبب تولید گرما و دود شده و همواره احتمال تابیدگی قطعه وجود دارد. به همین دلیل همواره سعی کنید تا جای ممکن از روش خمکاری یک قطعه به جای

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
شبیه سازی و تحلیل المان محدود سازه خودایستای آسانسور 2

جوشکاری استفاده نمایید. به علاوه کارهای زمان بر و پر هزینه ای چون تنظیمات لازم جوشکاری و استفاده از فیکسچرها همواره نتیجه خوبی نمی دهد.

کمینه سازی تمیز کاری قطعات: تمیز کاری و صیقل کاری قطعه را با حذف فرایند جوشکاری به حداقل برسانید و یا جوشکاری هارا از داخل قطعات انجام دهید، به گونه ای که نیاز چندانی به صیقل کاری نداشته باشید. روش های جدید تولید مانند جوشکاری لیزری می توانند در کاهش زمان و هزینه های صیقل کاری به شما کمک کنند.