-فرم دهی سطح مقطع برای افزایش مقاومت: شکل دهی و یا فرم دهی قطعه یکی از راه های بسیار مرسوم و اقتصادی برای افزایش پایداری آن قطعه است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

به عنوان مثال اگر به قوطی های کنسرو دقت کنید که با ورق های بسیار نازک ساخته می شوند، فرم دهی بدنه و درب آن ها به پایداری و مقاومت آن ها می افزاید. بدون اینکه مجبور به استفاده از ورق ضخیم تر باشیم.

و به همین ترتیب نقش خمکاری در قطعات ورقی بسیار نمایان می شود و یک طرح باهوش و با تجربه برای افزایش مقاومت قطعه بدون بررسی کامل هرگز به سراغ افزایش ضخامت ورق نخواهد رفت.

به کانال های تهویه دقت نمایید که از ورق های بسیار نازک ساخته می شود و دارای پایداری بالایی هستند. این کانال ها چنانچه دارای خم ها و فرم دهی های مناسب در نقطه هایی باشند که در معرض نیروهای خمشی بالا قرار دارد. نتیجه بسیار بهتر خواهد بود زیرا سطح مقطع های خمکاری شده با افزایش ممان اینرسی دارای استحکام بسیار خوبی می گردد، ضمن آن که فاکتور مهم سبکی وزن را رعایت کرده اند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

-بستن سطح مقطع ها: سازه های فلزی با سطح مقطع های بسته در مقایسه با همان سازه ها با سطح مقطع های باز در مقابل نیروهای پیچشی بسیار مقاوم ترند. به عنوان نمونه در ساخت جعبه های فلزی بستن دو سر انتهایی از طریق اتصال جوشی ورق به سطح مقطع باز مقاومت آن ها را در برابر پیچش و تابیدگی افزایش می دهد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
استفاده از طناب های فولادی کانه در برج 50 طبقه

-سازه های مرکب: براکت ها، پشت بندها، میله های تقویتی و قطعات گوشه می توانند نقش مهمی در بهبود پایداری قطعات ورقی بازی کنند. این عملیات را مقاوم سازی و محصول بدست آمده را قطعه مرکب می نامند. نمونه هایی از این روش را می توان در استندها و باکس ها و پایه های نمایشگاهی مشاهده نمود.

-اتصال از درون قطعات ورقی ای وجود دارند که بایستی دارای ظاهری بی عیب باشند. انجام دادن عملیات جوشکاری برای این قطعات در گوشه ها و نقاط اتصال و از سمت بیرون قطعه زیبایی ظاهری آن ها را برهم می زند، حتی چنانچه بعد از جوشکاری کار صیقل کاری دستی انجام شود. راه اول استفاده از روش هایی چون جوشکاری لیزری و یا جوشکاری استنلس استیل با استفاده از روش Tig می باشد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

امکان دیگر، جوشکاری اتصالات از سمت داخل قطعه است به نحوی که اثرات جوشکاری از بیرون قطعه قابل رویت نباشد.

برای انجام دادن این کار پیش بینی لازم در زمان طراحی بسیار اهمیت دارد.