ادامه برسی طرح ساماندهی نصابان در هجدهمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

در هجدهمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران همچنین درخواست تعدادی از متقاضیان عضویت در سندیکا و اخذ پروانه های طراحی و مونتاژ و تمدید عضویت تعدادی دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس خبرهای منتشر شده در پایگاه خبری سندیکا و دیگر پایگاه های مرتبط با صنایع آسانسور به نقل از مسئولان کارگروه ساماندهی؛ اواخر آبان ۹۴ انجام مصاحبه با نصابان و سرویس کاران آسانسور و پلکان های برقی برای تعیین سطح و تشکیل پرونده جهت اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی آغاز گردیده بود

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

لازم به ذکر است مصاحبه ها از ساعت و صبح تا ۱۳ در روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه و در چند هفته متوالی

انجام گرفت.

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده عبارتند بودند از:

4قطعه عکس ۳ در ۴، اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی، اصل دفترچه بیمه، اصل و کپی گواهی های دوره های آموزشی مرتبط طی شده. است

این اخبار در ادامه نحوه اجرای مصاحبه و تعیین سطح را بدین شرح اعلام داشته اند. برای هر روز از ۲۰ الی ۳۰نفر از کسانی که در سایت سندیکا ثبت نام کرده اند از طریق تلفنی، با تعیین وقت قبلی، جهت حضور در جلسه مصاحبه، دعوت به عمل می آید و پس از انجام دادن مصاحبه، فرم نتیجه مصاحبه و تعیین سطح نصاب یا سرویسکار، توسط گروه مصاحبه کنندگان تکمیل می گردد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
آسانسور ها شناسنامه دار میشوند

قابل توجه اینکه نصابان و سرویس کاران می بایست، قبل از ورود به جلسه مصاحبه ، مدارک را به مسئول مربوطه ( مستقر در محل سندیکا) تحویل نمایند.

تأسیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه استان البرز

سرویس و نگهداری آسانسور

مجمع عمومی برای تأسیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه البرز در تاریخ ۲۴ آذر ۹۴( 9/30 صبح) در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز برگزار شد

بر اساس اخبار منتشر شده در پایگاه اینترنتی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در خصوص تدارک مقدمات و اجراء مراحل قانونی طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود

با توجه به فعالیت تعداد زیادی از همکاران در استان البرز و درخواست های مکرر آنان مبنی بر تأسیس شعبه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در آن استان و ساماندهی وضعیت کاری و هماهنگی بیشتر با سازمان ها و ادارات مرتبط، با تصویب و تأیید هیئت مدیره سندیکا و پیگیری های لازم از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان البرز انجام می شود.

در همین رابطه در مرقومه صادره از سوی سندیکای صنایع آسانسور و پلکان برقی ایران در مورد تأسیس سندیکا ( شعبه استان البرز) خطاب به یکی از فعالان صنعت در استان البرز آمده بود؛

سرویس و نگهداری آسانسور

جهت تشکیل شعبه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در استان البرز، رعایت موارد ذیل الزامی است:

چاپ آگهی دعوت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار استان حداقل ۳۱ روز قبل از تشکیل مجمع که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع ذكر شده باشد.

حضور نماینده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز

ثبت نام از کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان با ارائه درخواست کتبی از ایشان (طبق مفاد اساسنامه)

حضور مدیر عامل با یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت های آسانسوری استان در جلسه مجمع

آماده نمودن برگه های رای گیری انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین میزان مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه

لازم به ذکر است شرایط عضویت در هیئت مدیره و بازرسان بر اساس اساسنامه به شرح ذیل است:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
نمایشگاه تخصصی و بین المللی اینترلیفت

سرویس و نگهداری آسانسور

دارا بودن تابعیت ایرانی

داشتن حداقل ۳۰ سال سن

نداشتن محکومیت کیفری برای جرایم مالی یا جرایمی که مجازات آن حدود قصاص و زندان بیش از یک سال باشد.

عدم اشتهار به سوء شهرت

 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

شخص داوطلب، مدير عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت های آسانسوری استان باشد.

لذا با توجه به موارد فوق، به جنابعالی ماموریت داده می شود به عنوان نماینده سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران مراتب قانونی تشکیل مجمع را شایان ذکر است آخرین ویرایش اساسنامه نیز از طریق سایت سندیکا به آدرس

WWW.ISEEI.NET در دسترس و قابل بهره برداری است.(رئیس هیات مدیره محمدرضا زهره وندی)