از نقطه نظر تأثیر بار وارد بر سیم بکسل بر افزایش طول دائم آن، با افزایش بار وارد بر سیم بکسل، افزایش طول دائم بیشتر خواهد شد. بیشترین مقدار این بار هنگامی است که کابین با ظرفیت کامل پایین ترین توقف قرار دارد و شامل جرم کابین و متعلقات، جرم سیم بکسل ها و جرم زنجیر جبران نیز می باشد. در این حالت، عمده جرم زنجیر جبران در طرف وزنه تعادل است و از جرم زنجیر جبران در طرف کابین صرف نظر می شود. از طرفی ارتفاع زیاد مسیر حرکت آسانسور در پروژه های بلند مرتبه باعث می شود جرم سیم بکسل مقدار قابل توجهی پیدا کند و خود نیز با وارد آوردن نیرو به سیم بکسل، در این افزایش طول سهیم باشد. از این رو بار وارد و به دنبال آن میزان افزایش طول دائم حتی در نوع خاصی از سیم بکسل از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت خواهد بود [4]،[11]،[12]،[15]،[16]،[17]

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

این تغییر طول اولیه سیم بکسل عموما طی چند هفته اول کارکرد آسانسور آثار خود را به جا می گذارد، دائمی بوده، رفتار الاستیک ندارد و از طریق روابط ریاضی قابل محاسبه نیست. جبران این تغییر طول و ثابت نگه داشتن حد فاصل لازم بین کابین و وزنه تعادل با ضربه گیرهای کف چاهک و تنظیم تراز ها با باز کردن

سیم بکسل ها از سربکسل ها و تنظیم و محکم کردن مجدد آنها در داخل چاه آسانسور صورت می گیرد. این نکته قابل ذکر است که این افزایش طول دائم در صورت استفاده از سیم بکسلهای از پیش کشیده شده ( pre– stretched ) قابل اجتناب است. عملیات از پیش کشیدن سیم بکسل ها تحت فرآیندی خاص با استفاده از ماشین آلات مخصوص و اعمال نیرویی بزرگ تر از حداقل نیروی گسیختگی سیم بکسل و کمتر از حد تسلیم آن انجام می شود[۴] [۱۲] [۱۴] [۱۶]

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مبانی و اصول نصب مکانیکی

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

با توجه به این که افزایش طول دائم قابل محاسبه نیست، اغلب سازندگان بر حسب تجربه و انجام آزمایشات متعدد افزایش طول دائم سیم بکسل تولیدی خود را به صورت درصدی از طول اولیه سیم بکسل بیان می کنند. در این رابطه باید در نظر داشت که با توجه به رقابت میان سازندگان، روش های متعدد تولید، تکنولوژی های گوناگون و … رفتار سیم بکسل ها تحت بار و مقادیر ارائه شده از سازنده ای به سازنده دیگر متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال در یکی از مراجع داریم: امکان برآورد دقیق این مقدار [افزایش طول دائم سیم بکسل برای تمام ساختارهای سیم بکسل وجود ندارد، اما مقدار تقریبی این افزایش دائم از جدول زیر قابل محاسبه است [۱۶]:

و در مرجعی دیگر داریم:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شرکت آسانسور

برای افزایش طول دائم سیم بکسل نمی توان مقدار دقیقی ارائه کرد، چرا که این افزایش به عوامل متعددی بستگی دارد، با این وجود جدول زیر در این مورد راهگشا خواهد بود[۱۵]

شایان ذکر است که مقادیر فوق منطبق بر مقادیری است که موسسه آهن و فولاد آمریکا (AISI) در راهنمای خود برای سیم بکسل ها به آن اشاره دارد[۱۱]

و در جایی دیگر: برای سیم بکسل های مرسوم، میزان افزایش طول دائم بین 0.50% تا 0.75%  از طول سیم بکسل تحت بار متغیر است[۱۴]:

و همین طور:

یک سیم بکسل ۶۷۱۹ مغزی کنفی افزایش طول دائم کمتری (0.45% تا075% ) نسبت به یک سیم بکسل 8×19 مغزی کنفی (0.55% تا1%) دارد. برای سیم بکسل های مغزی فولادی این مقدار بسته به ساختار سیم بکسل می تواند بین 0.15% تا 0.35% متغیر باشد[۱۲]

همچنین در یکی از مراجع که محصولات آن در بازار ایران شکلی گسترده استفاده می شود داریم:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تشکر دکتر محمد شریعتمداری از اعتماد رئیس جمهور و حمایت نمایندگان

سرویس و نگهداری آسانسور

برای تخمین افزایش طول دائم، قطعه ازمون درگیره قرار گرفته و با باری کمتر از ۲٪ حداقل نیروی گسیختگی کشیده می شود تا صاف قرار گیرد. سیم بکسل به طور یکنواخت با ۱۰٪ حداقل نیروی گسیختگی کشیده شده و سپس تا ۲ حداقل نیروی گسیختگی بیدار می شود. این عمل 4 مرتبه دیگر تکرار می شود و ارزیابی پر مبنای میانگین مقادیر به دست آمده انجام می شود. مقادیر نهایی عبارتند از [۱۸]:

با این وجود برخی نیز جهت تسهیل در اجرا، مقادير تجربی را به طور کلی برای تمام سیم بسكل ها اعلام داشته اند: به طور تجربی افزایش طول دائم سیم بکسل حدودا 3.5 میلی متر به ازای هر یک متر طول سیم بکسل است[۴]