مقدمه

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

سازمان ثبت اسناد و املاک مسؤليت تثبیت کلیه اراضی و املاک کشور را بر عهده دارد. در راستای رقومی نمودن نقشه ها و تثبیت آن در سامانه کاداستر با هدف حفظ بهینه اراضی و ایجاد آرامش روانی برای جامعه، مبارزه با پدید زمین خواری با ایجاد زیرساخت های لازم موجبات تثبیت کلبه اراضی متری، حریم غیر متری در سامانه کاداستر فراهم آورده و در ادامه با پیشنهاد سازمان ، قانون جامع حدنگار( کاداستر) به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده که این قانون موجبات تثبیت کلیه اراضی و املاک کشور در سامانه کاداستر را مهیا نموده و همچنین مقرر شده به منظور ارتقاء ضریب امنیت اطلاعات مربوط به اسناد رسمی که موجبات تثبیت اسناد رسمی مربوط به اراضی واحدها را میسر می کند در دفاتر الکترونیک فراهم شود و با اجرای این مهم دفاتر الکترونیک املاک و دفاتر الکترونیک ثبت اسناد جایگزین دفاتر املاک و دفاتر اسناد دستنویس خواهد شد.

فصل اول – تعاریف

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود

حدنگار(کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

حدنگای (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهانی و به روزرسانی آن می باشد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
راهی که پیموده ایم(قسمت هشتم)

نظام جامع : نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود

مالكيت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس گازی و تحت نظام جامع تهیه می شود.

دستگاه ها: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون بت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد(۲)، (۳) ) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می شود.

مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند(م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.