چهار راه کامرانیه (2 دستگاه، 15توقف)

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
برج بهاران