بلوار اوشان (4دستگاه، 12توقف)

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
برج بهاران