تابستان گرم، رکورد صنعت ساخت و ساز و اعضای پر جنب و جوش

در تابستان گرم و نه چندان طولانی سال ۹۶ در صنایع آسانسور وقایع جالب توجهی به وقوع پیوست که در فضای مجازی،

اطلاعیه ها، نشریات تخصصی کم و بیش به آنها پرداخته شده یا خواهد شد اما هدف از این نوشته

بررسی اجمالی ابعاد دیگری از این اتفاق ها و وقایع است که کمتر به آنها نگریسته شده است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

با برگزاری نمایشگاه ششم آسانسور و پله برقی و صنایع وابسته از ۱۹ تا ۲۲ تیرماه

در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، ما شاهد حضور پرشور دست اندرکاران صنعت، در فضایی پرشور و گاها هیجانی بودیم.

غرفه های سندیکا، انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی و اتحادیه در یک نمایشگاه تخصصی هرچند

با فواصل مختلف بر پا بود اما نشان از تنوع صنفی، تشکلی و تولیدی صنعت داشته و به نظر نگارنده، زنده و پویایی صنعت آسانسور را هم در بر دارد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

حضور تعداد قابل توجهی از شرکت های فعال در صنعت آسانسور اعم از تولید کننده و بازرگانی،

دارای گواهی طراحی و مونتاژ و دیگر موارد، نشان از نه تنها پراکندگی بلکه گستره وسیع صنعت و مرتبه های متنوع آن است

که به تعبیری می توان آن را کم نظیر عنوان کرد شماره نخست نشریه سندیکای صنایع آسانسور و

پله برقی پس از مدت ها و با عنوان جدید و به عنوان مکتوب منحصر دو، سه سال اخیر هم منتشر شد

که تلاش دست اندرکاران را هم باید ارج نهیم و امیدوار به بهره گیری از افراد مجرب در انتشار شماره های آینده باشیم.

تشکیل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه استان تهران که مدت ها بود انتظار آن کشیده می شد و به همت اعضا، موجودیت یافت و آغاز به کار کرد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

و دیگر موضوع مهم به بار نشستن همکاری و همفکری جمعی اعضای توانمند صنعت در اخذ مطالبات

در فراهم آوردن مقدمات و اخذ موافقت جهت تشکیل اتحادیه کشوری،

عنوانی که زمانی از آمال اعضای محترم صنعت بود و به همت بعضی از تلاشگران توانمند در شرف تحقق است.

براستی اگر خوب نگاه کنیم در جامعه کمتر صنعتی را به پرشوری و جنب و

جوش صنعت آسانسور خواهیم دید؛ آنهم در برهه ای که صنعت ساخت و ساز دوران رکود را می گذراند.

به نظر نگارنده شاید این همه اشتیاق و هیجان شاید محصول همان رکود باشد.

بهر حال به نظرم می بایست از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه تخصصی آسانسور،

پله برقی و صنایع وابسته، تشکیل تشکل سندیکای شعبه استان تهران و اتحادیه در شرف تأسیس تقدیر بعمل آید.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی تهران