تاثیر استاندارد بر سلامت نصابان سرویس کاران آسانسور2

سرویس و نگهداری آسانسور

وضعیت آسانسورها تا قبل از تدوین استاندارد ملی بر اساس بازدیدهای ادواری فاجعه بار است و در بسیاری از نصب های دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی شرکت های آسانسوری فقط سعی می کردند به هر صورتی که شده آسانسورها را در هر فضایی بدون توجه به فضا های کاری و محل تردد ایمن نصاب و سرویس کار نصب نمایند که این موضوع باعث ایجاد حوادث فجیعی در این گونه از آسون های نصب شده گردید و هر ساله آسانسورهای نصب شده در آن دوران حوادث فراوانی ایجاد می نمایند و موضوع بعدی عدم وجود نظارت بر نصب آسانسورها در طول دو دهه شده باعث ایجاد آموزش های غلط شد که کار آسانسور را از یک کار حرفه ای و مهندسی به کاری تکنسین محور و استاد شاگردی تبدیل نمود که با ورود اداره استاندارد به بحث نظارت بر تحویل آسانسورهای نصب شده باعث ایجاد درگیری های فروانی میان این ارگان و صنعت آسانسور گردید که هنوز ادامه دارد ولی موضوعی که هنوز نصابان و سرویس کاران به آن توجه نمی کنند این است که % ۸۰ بندهای استاندارد ملی ایران برای حفظ ایمنی و جان نصابان آسانسور است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تلاش دست اندرکاران استاندارد بالا بردن ایمنی و کاهش ریسک خطر هم برای تمام نفراتی است که در حال استفاده از آسانسورها هستند.

با توجه به موضوعات بالا در این مقاله به بررسی بندهایی از استاندارد که در ارتباط بالا بردن ایمنی نصابان و سرویس کاران می باشد پرداخته شده است.

۳-چاهک آسانسور

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
راهی که پیموده ایم(قسمت هشتم)

سرویس و نگهداری آسانسور

 بندهای استاندارد در ارتباط با ایمنی در داخل چاهک:

۱ – ۳ – ۷ – ۵ چاهک پایین ترین قسمت چاه است که کف آن باید صاف و تقریبا تر از باشد، به استثناء نقاطی که ضربه گیرها و پایه ریل ها و وسایل مکش آب نصب شده اند.
در این بند استاندارد بر وجود یک سطح هموار جهت تردد راحت در چاهک جهت سرویس کار تاکید داشته است.
۲ – ۳ – ۷ – ۵ اگر دری بجز درب طبقات، برای دسترسی به چاهک موجود باشد.
باید با بند 2 -5-5 مطابقت نمایند.
چنانچه عمق چاهک از 2/5 متر تجاوز نماید ، بشرط انکه طرح ساختمان امکان آنرا بدهد، وجود چنین دری نیز باید پیش بینی گردد اگرهیچ نوع دسترسی به چاهک موجود نباشد باید در درون چاه وسیله ای دائمی (نردبان یا پله ) تعبیه گردد تا از پایین ترین طبقه در دسترس، رفتن به کف چاهک با ایمنی مقدور باشد. این وسیله نباید در مسیر حرکت تجهیزات آسانسور قرار گیرد.
استاندارد بر لزوم ورود ایمن سرویس کار جهت داشتن معبر ایمن برای ورود به داخل چاهک و لزوم پیش بینی یک نرده بان ایمن برای ورود به چاهک تأکید داشته است و ایمنی سرویس کارو نصاب آسانسور در در اولویت است.
۳ – ۳ – ۷ – ۵ زمانی که کابین روی ضربه گیر های کاملا فشرده قرار دارد، شرایط زیر باید بطور همزمان فراهم باشد:

الف – باید در چاهک فضای کافی حداقل، برای قرارگیری مکعبی به ابعاد 0.5m * 0.6m*1.0m روی یکی از وجوهش  موجود باشد.

ب – فاصله آزاد بین کف چاهک و:

شرکت آسانسور

1- پایین ترین بخش کابین بجز آن ها که در ردیف 2 در زیر آمده، باید حداقل 0.5 متریاشد

2- پایین ترین قسمت کفشک های راهنمای ترمز ایمنی ( غلطکی یا لغزشی)، یعنی زیر در یا بخش هایی از درهای کشویی عمودی باید حداقل 0.1 متر باشد.

استاندارد بر لزوم وجود محلی ایمن در داخل چاهک برای پناه گرفتن سرویس کار و نصاب به ابعاد ۵۰*۶۰*۱۰۰ سانتی متر در این محیط کار به جهت جلوگیری از صدمه دیدن سرویس کار در صورت برخورد کابین بر سکو تأکید داشته است و همچنین یک محل عبور ایمن از زیر کابین با حداقل ارتفاع ۵۰ سانتی متر بر خروج ايمن سرویس کار از زیر کابین در صورت گیر افتادن ميان سكو و کابین پیش بینی لازم را کرده است.

4-3-7-5 رعایت موارد زیر در چاهک الزامی است:
الف – کلیدی که با باز شدن در چاهک جهت توقف و نگه داشتن اسانسور، در دسترس باشد، و از لحاظ ایمنی حالت روشن و خاموش کلید باید مشخص باشد (بند ۱۵-۷ملاحظه شود).
همچنین این کلید باید با شرایط مقررات بند 3-2-2-14 مطابقت نمایند.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
هدف نمایشگاه CNR

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان
ب) وجود یک پریز الکتریکی( بند 13-6-2)

سرویس و نگهداری آسانسوراستاندارد بر وجود یک کلید متوقف کننده به جهت جلوگیری از حرکت ناخواسته کابین آسانسور در قسمت ورودی چاهک و قابل دسترس از داخل چاهک برای حفظ ایمنی سرویس کار پیش بینی کرده است
استاندارد با پیش بینی یک پری دو شاخه برای انجام کار تعمیرات و ایمنی نصاب جهت راه اندازی تجهیزات تعمیر شده در داخل چاهک باعث می شود که برای عملیات سرویس نیاز به سیم کشی های غیر ایمن از داخل نباشد.

روشنایی چاه:

چاه باید به روشنایی دائمی الکتریکی مجهز باشد. بطوری که در اثناء تعمیرات یا سرویس ، حتی زمانی که همه در ها بسته اند روشن باشد. این روشنایی باید توسط یک لامپ در حداکثر 0.5 متری از بالاترین و پایین ترین نقاط چاه و در میان چاه نیز در هر حداکثر ۷ متری یک لامپ، به شرط آنکه این تعداد لامپ روشنایی کافی ایجاد نمایند، تأمین گردد. اگر حالت خاص بند۵-۲-۱ برقرار باشد و اگر وجود روشنایی الکتریکی در مجاور چاه، روشنایی کافی در آن بوجود آورد. تمهیدات فوق ضرورتی نمی یابند.
در این بند استاندارد بر مهم ترین اصل برای جلوگیری از حوادث تأکید داشته است و آن هم وجود روشنایی کافی جهت دید بهتر سرویس کار در داخل چاهک و کل طول مسیر چاه است که برای بالا بردن راحتی و دید بهتر سرویس کار آسانسور می باشد.