تاثیر استاندارد بر سلامت نصابان و سرویسکاران آسانسور

شرکت آسانسور

١-مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی صنعت ساختمان در ایران و رشد ارتفاعی در شهرهالزوم نصب و راه اندازی آسانسورها به عنوان قسمت جدانشدنی از ساختمان ها لازم است همچنین فرهنگ استفاده و قوانین مربوط به آن نیز گسترش یابد؛ با توجه به اینکه فرهنگ و قوانین نصب آسانسورها با توجه به شهر سازی پیش نرفته اند و هنوز عاملان اصلی اجرای ساختمان ها به وظایف و مسؤلیت های قانونی خود آشنا نیستند این مقاله جهت پیش برد فرهنگ ایمنی در میان عاملان طراحی و تهیه نقشه های آسانسور برای ساختمان های بلند مرتبه آینده شهرهای ایران باشد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شرکت آسانسور

تعریف استاندارد به حداقل معیار جهت انجام دادن یک کار یا یک فرایند را استاندارد گویند.

استاندارد با توجه به باور غلط تمام مردم به معنی حداکثر کیفیت نیست بلکه به معنای حداقل کیفیت است و این باور غلط همیشه برای ظابطان استاندارد دردسرساز بوده است.

۲-تاریخچه استاندارد آسانسور در ایران:

در سال ۷۴ مرحوم مهندس سادات بعد از جلسه ای در شرکت بازرسی iti(بازرسی فنی پتروشیمی) به علت عمل نکردن شالتر حد آسانسور حدود نیم ساعت به همراه مدیران خود در آسانسور این شرکت بازرسی وابسته به وزارت نفت محبوس می شوند؛ که پس از این جریان از مدیران وقت سازمان استاندارد با جلسه فوری خواستار تدوین استاندارد آسانسور و اجرای این استاندارد به صورت اجباری می شود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان
در سال ۱۳۷۷ شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران با نوشتن پیشنویسی از استاندارد آسانسور با استفاده از مدارک علمی و استاندارد معتبر اروپایی ، برای اولین بار در کشور در سطح استان تهران ، بازرسی آسانسور به صورت استاندارد آسانسور به مرحله اجرا می گذارد؛ هرچند که این عملیات زیر نظر مستقیم این شرکت انجام و تاییدیه این شرکت مستقیما به شهرداری جهت امور پایان کار ساختمان ارسال، می شد. این بازرسی آسانسور به ویرایش یک استاندارد معروف شد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
همدلی، تعامل، توسعه

 

در ابتدای راه مهندس داریوش منصور و مهندس عامری واحد بازرسی آسانسور با مدیریت مهندس حیدر زارع پور در شرکت بازرسی و کیفیت ایران را پایه گذاری کردند پس از دو ماه مهندس سید مسعود کاظمی به این تیم بازرسی او مهندس حقانی، شهریار عطاریان و بهنام جلالی پس از مهندس مسعود کاظمی به این مجموعه اضافه شدند.
مهندس منصور از بازرسی آسانسور جدا شد ولی بعد از مدتی به بازرسی آسانسور بازگشت در ادامه خواهید خواند که مهندس منشور در چه مرحله ای به بازرسی آسانسور بر می گردد.
علاوه بر نامبردگان در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد با توجه اینکه صدور پایانکار آسانسور منوط به ارائه گواهی تایید.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

استاندارد اسانسور بود و تنها شرکت بازرسی آسانسور بود. بنابراین باید تعداد بازرسان آسانسور افزایش پیدا می کرد. در
کی تعداد بازرسان این شرکت به حدود ۲۰ نفر هم رسید.
پس از آنکه در سطح شهر تهر ویرایش اولیه استاندارد ادامه پیدا کرد، در سال 1380 ویرایش دومی از استاندارد توسط کارشناسان شرکت بازرسی استاندارد کیفیت ایران تدوین شد که تا سال 1382 طبق این استاندارد بازرسی اسانسور صورت می گرفت.

استاندارد ملی ایران با کد 6303-1 و 2 در سال 1381 از روی استاندارد اروپایی با کد EN81-1 و 2 تدوین گردیده است که یکی از بهترین استاندارد ها در بحث ایمنی کاربر و سرویس کار می باشد.

سرویس و نگهداری آسانسور

در این استاندارد بر اساس قوانین اروپایی در مورد فضاهای کاری و ادوات مکانیکی که تدوین شده است حداقل فضای کاری برای افراد و حداقل فضای عبور ایمن نفرات دیده شده است که به تفکیک موقعیت چاه به آن می پردازیم.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مبحث اقتصاد سندیکای آسانسور و پله برقی