شرکت آسانسور و پله برقی : تحولات زمینه ساز تعامل هستند

تحولات زمینه ساز تعامل هستند

بر همه کسانی که در صنایع آسانسور و پله برقی کشور فعالیت دارند شرایط قریب ۲ سال گذشته آن و حال و روز این روزهای صنعت ساخت و تولید ساختمان و مسکن صنعت آسانسورهم کاملا آشنا و گویای حقایق پیدا و پنهانی است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت اما موضوع مهم و قابل تأمل که در این نوشته به اختصار به آن می پردازیم موضوع تأثر تحولات و تغییرات بر افزایش تعامل و ادغام شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و اقتصادی است

با این نگاه به موضوع و بررسی مقدماتی شرایطی که زمینه ساز این تحولات، تصمیم گیری ها و سبب ساز حرکت شرکت ها به سوی تعامل، ادغام است که می توان به برخی زوایای نادیده و پنهانی از لایه های تأثیرات غلط های دیکته های نوشته و بارها نوشته شده برخی مسولان در بعضی مراکز تصمیم گیری در بخش های دولتی و خصوصی دست پیدا کرد و به تماشا نشست.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

به هر حال صنعت فراگیر ساخت و ساز که خود صنایع بسیاری را شامل می شود در وحله اول ( به زعم نگارنده این مطلب به دلیل ضعف در بخش های مدیریت و داشتن مدیریت ناکارآمد و عاریه ای همانند آن چیزی که بطور مثال در ورزش فوتبال هم اتفاق می افتاد، در طی این سال ها با نبود مدیریت با تخصصی مرتبط (که غالبا افراد توانمندی هم در بخش های دیگر شاید باشسناد) اما در این بخش نتوانسته اند منشاء خیر باشند، غالبا بکار گمارده و یا منصب شده اند.

که آمدن و رفتن هر یک از این مدیران خود داستان مفصلی است که البته قصد ورود به آن را نداریم اما این تنها، معضل این صنعت نیست تأثیرات برنامه ریزی ها و مدیریت اجرایی در بخش های تصمیم گیری بر این حوزه هم همواره تأثیر گذار بوده است. بطور مثال و نمونه تأثیرات تحریم ها و تعاملات بین المللی بر صنایع کشور از جمله صنایع مرتبط با صنعت ساخت و ساز و از جمله صنایع آسانسور که همکاران بر مشکلات امور بازرگانی و دیگر بخش های آن واقف هستند و غالبا با آن برخورد کرده اند و موضوع مرتبط و مهم دیگر مسئله مبادلات خارجی و بین المللی است و نوسانات قسمت ارزها است که گاه ما شاهد صعود و البته به ندرت سقوط آن بوده ایم و چه به روز برخی همکاران که نیاورده اند.

کم توجهی به تولید داخلی و اصولا نادیده انگاشتن تولید داخلی در نزد عده ای که چشم به بازرگانی صرف تولیدات دیگر کشورها دوخته اند و تولید کننده و تولید داخلی را علیرغم توانمندی های پرشمار، نه باور دارند و نه در باورهای غلط خود حتی بازنگری هم نمی کنند و به همین دلیل این گروه هم خود به یکی از کسانی افزوده می شوند که همیشه پز برندهای اروپایی و غیره را می دهد

با در نظر گرفتن موضوع ادغام واحدهای تولید کننده ها در چنین شرایطی ( با ذکر اینکه این موضوع به اتمام نرسیده و در مجالی دیگر آن را پی خواهیم گرفت) مطرح می شود و تقویت میشود و مجموعه های بزرگ را ناگزیر از ایجاد زمینه های ادغام می نماید.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
نصب آسانسور های پانورامیک خاص در ساختمان بلند مرتبه

چرا بازرس انتخاب می کنیم

چرا بازرس انتخاب می کنیم، این سؤالی است که در مواقعی بخصوص در هنگام برگزاری مجامع و در بحبوحه انتخابات بازرسان هیات مدیره سندیکا در هر دوره بر اذهان بسیاری نقش می بندد و دارای جایگاه کاربردی و در عین حال دارای مراتب حقیقی و حقوقی، نظارتی نیز هست

چرا بازرس انتخاب می کنیم، این سؤالی است که در مواقعی بخصوص در هنگام برگزاری مجامع و در بحبوحه انتخابات بازرسان هیات مدیره سندیکا در هر دوره بر اذهان بسیاری نقش می بندد و دارای جایگاه کاربردی و در عین حال دارای مراتب حقیقی و حقوقی، نظارتی نیز هست. در این نوشته اصولا بنا نداریم به عملکرد دوره های هیات مدیره و کنش و واکنش های بازرسان (اگر وجود داشته است) بپردازیم. بلکه موضوع وبحث ما بر اساس موضوعی به نام نظارت بر عملکرد هیات های مدیره و دفاع و یا به تعبیر این روزهای مکاتبات و آنچه تحت عنوان، صیانت و پاسداری از حقوق اعضاهم آنرا نامیده و منتشر می شود، استوار خواهد بود. در همین جا لازم است عنوان نمایم که همه می دانیم اعضای محترم هیات های مدیره در ادوار مختلف بر اساس آرای اعضای صنعت انتخاب شده و به انجام دادن وظایف و عمل به اساسنامه اقدام می نمایند

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

بنابراین با اعتماد و احترام به اصول و تقدیر از تلاش های صورت گرفته از سوی آنان به واکاوی و بررسی اجمالی برخی عملکردها و ردیف بازرسان بطور خلاصه می پردازیم. بنا بر ماده 1-46 اساسنامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران 

و دیگر بندهای ۴۷ و ۴۸درمورد وظایف بازرسان به تفصیل می خوانیم ؛ اما البته لازم به ذکر است که مطمئنا تدوین کنندگان و هیات موسس محترم و یا کارگروه های مربوطه به نیکی به موضوع تغییر سیاست های اجرایی از یک سو و سیر تحولات و تغییرات در س طوح تصمیم گیری و تصمیم سازی در مراتبی چون وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، هیات محترم دولت) و از سوی دیگر جهات فعالیت های هیات های مدیره ادوار مختلف که تا کنون مؤید این موضوع است که نظارت ابر اعمال و رفتارهای صنفی و حرف های از سوی بازرسین محترم بر اساس تأمل، تسامح و از شدت و ضعف برخوردار بوده و چه بسا می توانست با صلابت بیشتری رفتار و اعمال گردد که گاها ما با عکس آن هم مواجه بوده ایم و در بعضی مواقع هم منطبق با حقایق او منطق جاری اعمال گردیده که از نتایج آن اطلاع دقیقی هم بعضا در دست نیست. که این خود مؤید این است که محتمل است مصلحت اندیشیهائی اعمال گردیده باشد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مروری بر مقررات حقوقی و ثبتی دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاکی

که آن هم باید دید از کدام منظر و آیا در جهت اساسنامه و منافع اعضای سندیکا که هیات مدیره در واقع نماینده و منتخب اجرایی آنان است، بوده است یا دیگر احتمالات را باید در ذهن جاری ساخت. به نظر می رسد با توجه به زحمات و تلاش های پیشینیان خسته نباشید عرض کرد و بقول آن صاحب خوش سخن چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید. امید است امانتدار خوبی برای اعتماد همکاران باشیم.