دولت چین برای خانواده هایی که دارای افراد سالمند و معلول هستند، یارانه آسانسور پرداخت می کند. به کمک این یارانه این افراد می توانند این دستگاه را در ساختمان خود نصب و راه اندازی کنند.

سرویس و نگهداری آسانسور

بر اساس مجله Elevator World، دولت چین پرداخت این یارانه را در شهرهای پکن و هانگزو آغاز کرده است. در بخش نخست این طرح برای 200 ساختمان که واجد شرایط هستند در 30 محله مختلف پکن در نظر گرفته شده است.

نصب و فروش آسانسور

در تمامی این 200 ساختمان خدمات نصب و تحویل داده خواهد شد. همچنین مسئولان برای ساختمان هایی که افراد مسن و 80 سال بیشتر دارند نیز کمک های بلاعوض ارائه خواهد کرد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی