راهی که پیموده ایم(قسمت هشتم)

همانند بخش های قبل مطالب تقدیم شده به حضور خوانندگان محترم تحت عنوان راهی که پیموده ایم که از آغاز فعالیت صاحب این قلم

در هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و در سمت رئیس آن،

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

که به صورت اجمالی به کارهای انجام شده و برنامه های به اجرا در آمده و یا در حال انجام را به سمع و نظر خوانندگان که غالبا هم

خوشبختانه از دست اندرکاران صنعت آسانسور کشور هم هستند می رساند، بر خود لازم می دانم تقاضا نمایم،

ضمن ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های آنان در خصوص انجام همکاری و ارائه ایده و عقاید، راهکارها و برنامه های پیشنهادی،

سندیکای گرانقدر رابی نصیب نگذاشته و در راهی که می پیماییم همراه، مشوق و یاری رسان صنعت، هیأت مدیره ی اعضا باشند.

باری طی ماه های تابستان که نگاه و نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای صنعت آسانسور

و پله برقی معطوف بر برگزاری نمایشگاه تخصصی و بین المللی صنایع آسانسور و پله برقی بود اعضای هیأت مدیره هم از این قاعده مستثنی نبوده

و علاوه بر وظایف جاری در برگزاری هرچه بهتر و پربار تر ویترین صنعت در تکاپو بودند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

بعضی از فعالیت های صورت گرفته عبارتند از؛ برنامه ریزی و برگزاری نشست های تخصصی،

دیدار با هیأت های کارشناسان داخلی و خارجی در خصوص بررسی راهکارهای افزایش تعاملات و همکاری های صنعتی اقتصادی

و بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی های جدید و افزایش دانش فنی دست اندرکاران صنعت،

در خصوص اخذ آخرین دستاوردهای فنی، مهندسی و آموزشی، جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری های مشترک تخصصی،

برگزاری جلسات تخصصی با هیات های کارشناسی از کشورهای اوکراین و چین،

برگزاری جلسات بحث و بررسی وضعیت صنایع آسانسور و پله برقی با بعضی اعضای هیات های مدیره شعبات سندیکا در خصوص مطالب صنفی

– تشکلی و آموزشی و دیگر موارد مرتبط، کوشش در تأسیس شعبه استان تهران و تلاش جمعی و تبلور همکاری اعضای دارای

گواهی طراحی و مونتاژ در استان تهران و برگزاری مجمع تأسیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه استان

تهران با حضور و مشارکت حداکثری اعضای محترم و انتخاب هیات مدیره و بازرسان و نیز اتحادیه کشوری صنف آسانسور

تداوم همکاری با نهادها، تشکل ها و سازمان ها و ارگان ها و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

و استان تهران در جهت ارتقا جایگاه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی و استیفای حقوق اعضای محترم و

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

پیگیری دیگر وظایف محوله از اهم فعالیت های هیات مدیره طی ماه های اخیر است.

امید آنکه همانند گذشته اعضای محترم یاری رسان هیات مدیره سندیکا در تمامی امور باشند.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مبانی سرویس و نگهداری (قسمت پنجم)2