شرکت اوتیس قرارداد ساخت و نصب ۵۳ دستگاه آسانسور را برای یک مجموعه اداری و تجاری در سانفرانسیکو منعقد کرد.

سرویس و نگهداری آسانسور

به گزارش مجله Elevator World، شرکت اوتیس این آسانسورها و پله برقی را در مجموعه تازه تاسیس Oceanwide نصب خواهد کرد.

این اولین بار خواهد بود که اوتیس از فناوری CompassPlusOtis استفاده خواهد کرد.

نصب و فروش آسانسور

به کمک این تکنولوژی آسانسور می تواند ترافیک ورودی، خروجی و فضایی را به صورت بهینه کنترل کند.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ارتقاء و پیشرفت صنعت گامی به سوی سرافرازی کشور خواهد بود