شستشوی درب ایستگاه ها

آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

اغلب تجهیزات مکانیزه معرفی شده، راهکاری برای شستشوی درب ایستگاه های پله برقی که به آن FloorCover و یا Access Cover نیز گویند ندارند. شاید راهکار استفاده از بخار شوی سرد بتواند پاسخگوی این امر باشد.

می توان دستگاه های شستشوی مخصوص را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. با توجه به اینکه عرض پله برقی می تواند از ۵۸سانتی متر تا ۱۱۰ سانتی متر باشد و نیز در صورتی که بصورت پیاده روی متحرک باشد عرض تا۱۶۵سانتی متر نیز قابل افزایش می باشد.لذا امکان انتخاب تجهیزاتی که بتواند دهنه بین ۵۸ الی ۱۶۵ سانتی متر را پوشش دهد بسیار نامحتمل می باشد. لذا برخی از برندها اختصاصا برای پله برقی از دهنه ۵۸ الی ۱۱۰ سانتیمتر یک محصول ارائه داده و برای پیاده روی متحرک با عرض ۱۰۰ الی ۱۶۵ نیز محصول دیگری ارائه می نمایند.

سرویس و نگهداری آسانسور

محصول با عرض تجهیزات دارای ما برندها هم فارغ از محدودیت های دهنه تجهیزات، عرض برس ها  را در اندازه های ۳۵، ۴۷ و ۵۸ سانتی متر ارائه نموده اند. این نوع رات که در گروه دوم یعنی تجهیزات شستشوی مخصوص با دهنه ثابت قرار می گیرند جهت کامل نمودن شستشوی مخصوص با دهنه ثابت قرار می گیرند. جهت کامل نمودن شستشوی پله برقی مثلا با عرض ۸۰ بایستی یکبار پله برقی روشن شده و سمت چپ آن در تمامی استپ ها شسته شده و بار دیگر پله برقی در زمان کار کرد سمت راست آن شستشو شود.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
90 درصد آسانسورهای کشور غیر استاندارد هستند

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

سرویس و نگهداری آسانسور

از نکات مهم در انتخاب تجهیزات یاد شده، استفاده از برس بر اساس نوع استپ می باشد. هر یک از برندها، شیارهای استپ را در محدوده استانداردی تهیه نموده اما لزومی به یکسان بودن ابعاد شیارها بدلیل تلورانس های مجاز استاندارد نمی باشد. لذا در زمان سفارش تجهیزات بایستی نوع استپ را نیز به سازنده اعلام نموده تا برس ارائه شده دقیقا در داخل شیارها قرار گرفته و ضمن نظافت قابل قبول شیارها، به سرعت مستهلک نگردند. پس از تراشیده شدن آلودگی از روی شیارهای استپ بایستی مکانیزمی برای خارج نمودن آن از روی تجهیزات پیش بینی گردد. زیرا انتقال آلودگی ها به موتورخانه و یا فضای پشتی خراو نیز ترکیب آن با روغن می تواند منجر به بروز آتش سوزی گردد. تقریبا تمامی دستگاه های بررسی شده دارای مکانیزمی شبیه جارو برقی بوده و پس از تراشیدن الودگی ها از شیار استپ با مکش آن را به داخل محفظه هدایت می نمایند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در برخی از برندها از مایع های اسیدی فرار استفاده شده که ضمن موثر نمودن شستشو، بدلیل خاصیت فرار بودن مانع از ورود مایع به داخل تجهیزات می گردد. در ایران گاها بدلیل قیمت زیاد تامین مایع الکل صنعتی بدون بو استفاده می گردد. درصورت استفاده از هر نوع مایع اسیدی بایستی از عدم تاثیر آن بر راهنماهای استپ (رنگ شده و یا پلاستیکی) اطمینان حاصل نمود.