تورج شفایی سخنران بعدی و عضو هیات مدیره سندیکا، در سمت خزانه دار اقدام به ارائه گزارش مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ و فعالیت های صورت گرفته در این ارتباط کرد.

مهندس شفایی گزارش تراز مالی را در قالبی جالب توجه پاوربوينت) ارائه نمود و به بیان توضیحات پرداخت.

تورج شفائی با ابراز اینکه صورت گزارش مالی از چندی آماده و به تصویب هیات مدیره رسیده است و در صورت درخواست اعضا در اختيار آنان قرار گرفته است، میزان دریافتی های سال 94 را 14/935/253/894 ریال و میزان هزینه ها را 11/916/382/318 ریال برشمرد و از همکاران و حسابرسان رسمی جهت بررسی و استناد، گزارش تقدیر نمود.

بنا به اعلان رئیس مجمع در خصوص اخذ آرا جهت تصویب تراز مالی، مطابق رای گیری بعمل آمده، گزارش مالی با اکثریت قاطع را تأیید و به تصویب مجمع رسید.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

با توجه به یک ساله بودن مدت فعالیت بازرسان اصلی و على البال سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و اتمام مدت فعالیت بازرسان در این سمت و لزوم انتخاب بازرسان جديد  مطابق اساسنامه و روال جاری این مهم برگزار و اسامی بازرسان منتخب بدین شرح اعلام و بر تابلو ها نقش بست.

آقايان نادر الهی با  152 رأی بازرس اصلی

 حمید رضاا ناهیدی با  122 رأی بازرس اصلی 

و سید سعيد هیبتی با  63 رأی به عنوان بازرس علی البدل

برای مدت یکسال عهده دار این سمت گردیدند.

مجمع این روز همچنین زمان انتخاب اعضای شورای حکمیت و داوری متشکل از اعضای سندیکا و عمد تا اعضای پیشکسوت پرسابقه و سردو گرم چشیده و آشنا به فراز و فرودهای صنعت، اساسنامه و مسائل روز و مرتبط با صنف و صنعت آسانسور بود که پس از

معارفه کاندیداها و اخذ آرا اسامی منتخبین عبارت بودن آقایان: 

– سعید رجائی انارکی با ۱۵۵ رأي 

– محمود میر حیدری با ۱۴۸ رأی 

– قاسم سید قاسمی با ۱۳۶ رأی 

– زادور قادمیان با ۱۰۰ رأی 

– مهدی زندنیا با ۹۹ رأی

در این مجمع همچنین؛ روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران انتخاب گردیده و مبالغ ورودیه جهت اخذ عضویت در سندیکا برای متقاضیان جدید عضویت؛ مبلغ 40/000/000 ریال و بابت تمدید عضویت سالیانه برای اعضای سندیکا مبلغ 8/000/000 برای سال ۱۳۹۵ تعیین و پس از اخذ آرا مصوب و نیز برای اعضای وابسته معرفی شده از انجمن تولید کنندگان بابت عضویت مبلغ 4/000/000 ریال مشخص و مورد تصویب قرار گرفت.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
راه اندازی پویش سراسری خرید کالای استاندارد ایرانی

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در ادامه همچنین از برخی دیگر از پیشکسوتان و تلاشگران پرسابقه صنعت آسانسور به همت کمیته رفاهی سندیکا: آقایان عالی ناصری، علی ضرغامی، یوسف پهلوانی، رضا سلیمی، هوسپ قادری مسیحی (ادیک)، اسماعیل محمودی، محمد ابراهیم جنیدی، حسینعلی حق پرست با اهدای لوح و نشان زرین سندیکا تقدیر و تکریم بعمل آمد، مهندس ضرغامی باده ها سال فعالیت در عرصه های مختلف صنعت و صنایع آسانسور، این پیشکسوتان بود.

وی با بیان مواردی اذهان را به سالهای دور و اوایل دهه پنجاه شمسی برد و افزود: برای صنایع مختلف و از جمله صنعت آسانسور زحمات بسیار و تلاش های زیادی کشیده شده که می باید از محصول رفت و به نسل های بعدی منتقل گردد. مهندس ضرغامی  ضمن تقدیر از تلاش های مسئولان تشكل صنعت آموزش را از ارکان پیشرفت و توسعه صنعت برشمرد و بر تقویت، آن تأکید کرد. از فعالیت های بازرسان آقایان علی مرزبان  و نادر الهی هم از دیگر برنامه های مجمع بود که به مورد اجرا گذارده شد.

سپس و با توجه به فرارسیدن زمان بررسی و انجام اصلاحات مربوط به اساسنامه این موارد واکاوی و توسط اکثریت قاطع مجمع

تصویب شد و بدین شرح قرائت گردید:

فصل سوم -عضویت و شرایط آن

ب- عضو وابسته

ب: سازندگان و تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی (بدون مدیر تولید و تکنسین فنی)

ماده 9

تبصره: تولید کنندگان بند الف – ۲ ماده ۷ می بایست با معرفی یک نفر مدیر تولید و یک نفر تکنسین فنی واجد شرایط که در لیست بیمه تأمین اجتماعی آن درج شده باشد اقدام تا عضویت اصلی آن ها تحقق یابد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
بخش‌های آسیب پذیر امنیتی آسانسورها چیست؟

ماده 10

سابقه فعالیت و صلاحیت فنی و حرفه ای کلیه اعضاء در زمینه موضوع سندیکا بایستی به تأیید دو نفر از اعضای اصلی سندیکا که حداقل پنج سال سابقه عضویت در سندیکا را دارا باشند برسد.

ماده 1-15

– لغت و واژه « عضو اصلی» در جملات برای اعضای سندیکا (اعضای اصلی سندیکا) قيد شود.

تبصره: حق رای

حق رای در مجامع کتابا قابل توکیل به دیگر اعضای اصلی می باشد، ولی هیچ عضوی نمی تواند وکالت بیش از یک عضو را بپذیرد.

آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده 23- لغت اصلی قید شود- تقاضای 20 درصد از اعضای اصلی سندیکا

ماده ۲۴- لغت اصلی قید شود- با دعوت از اعضای اصلی تشکیل می گردد

ماده ۲۶ – لغت و واژه و بازرسین، از بند ۲-۲۰ حذف می گردد بیش از دو دوره متوالی برای هیات مادیره سنا۔ یکا ممنون و منوط به یک دوره تنفس می باشد.)

تبصره ۲ – (۲-۲۶) دوره تنفس هر یک از اعضای هیات مدیره برای تصدی پست هیات مدیره دو سال و برای پست بازرسی یک سال می باشد.

ماده ۲۷ بندح-عضو اصلی قید شود.

متقاضی نامزدی در هیات مدیره و یا بازرسان میبایست یکی از اعضای هیات مدیره شرکت های عضو اصلی سندیکا باشد اشخاص حقیقی مجاز به کاندید شدن نمی باشند) جمله «اشخاص حقیقی عضو الزاما شخص عضو سندیکا مجاز به نامزدی خواهد بود حذف می گردد

ماده ۴۵-بازرسین ماده ۲-۴۵- لغت و واژه «هیات مدیره و از آن بند حذف گردید.

تبصره ۱-ماده (۲-۴۵): «دوره تنفس هر یک از بازرسان برای تصدی پست بازرسی یک سال و برای پست هیات مدیره دو سال می باشد.

ماده ۴۷- شورای حکمیت و داوری

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
یکپارچگی و وحدت نیاز امروز صنعت

رمپ برقی

شورای حکمیت و داوری متشکل از پنج نفر عضو اصلی از پیشکسوتان صنعت آسانسور و پله برقی به در خواست کتبی خود، در مجمع عمومی سالیانه برای مدت دو سال انتخاب میگردند تا در صورت اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر و یا اعضاء با هیات مدیره، حکمیت و داوری نمایند این شورا با حضور سه نفر از اعضای آن رسمیت می یابد و شرایط عضویت: «متقاضیان می بایست دارای ۴۵ سال سن و با ۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور و پله برقی کشور خواهد بود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تبصره: هیچ یک از اعضای هیات مدیره، بازرسین اصلی و علی البدل در هر دوره حق کاندیداتوری و حضور همزمان در شورای حکمیت را نخواهند داشت و ممنوع خواهد بود.