فرهنگ سازی و تقویت هویت نیاز امروز صنعت آسانسور است

صنایع آسانسور و پلکان های برقی همانند دیگر صنایع کشورمان در دهه های اخیر رشد و توسعه چشمگیری را در بخش های مختلف تجربه کرده و پشت سر گذارده است

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

به تبع فراگیری و شمول صنعت آسانسور مستتر بودن صنایع و علوم متنوع در آن از جمله؛ مکانیک، برق، متالورژی، الکترونیک و ….) علاوه بر فعالیت های صنفی که با مدیریت هیات مدیره محترم و اعضای کمیته های سندیکا و دیگر همکاران صورت می گیرد، این فعالیت های گسترده نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب و انجام دادن بهینه امور و فعالیت ها در چارچوب های پذیرفته شده و منطبق با اساسنامه و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی است که یا در مجامع مصوب می شود و یا توسط هیات های مدیره منتخب و در راستای اجرای اهداف مشخص و تعیین شده مورد اجرا گذارده می شود، می باشد.

بخش مهمی از این فعالیت در حیطه وظایف و اختیارات کمیته فرهنگی بوده و با نگاه و نگرش ویژه که از سوی کمیته فرهنگی سمت و جهت می یابد، ترسیم و تدارک آن در حوزه کارکردهای کمیته فرهنگی است.

کمیته فرهنگی می تواند جهت و سمت و سوی نگرش و باورهای حرفه ای اعضای فعال در صنعت را با توجه به اهداف و چشم اندازهای پیش رو و با توجه به امکانات، ابزارها و توانمندی ها ترسیم کرده و به مورد اجرا بگذارد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
توسعه فعالیت‌های شرکت تیسن گروپ در پکن چین

به عبارت دیگر ماهیت و نوع فعالیت کمیته فرهنگی شامل بعد نرم افزار و سخت افزار است؛

-همانند یک نرم افزار، دربردارنده بایدها و نبایدها با عنایت به شرایط موجود، و خطوط ترسیم شده در اساسنامه، آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و عرف جامعه و خصوصا جامعه و خانواده بزرگ صنعت.

– وجه سخت افزاری اما شامل کلیه ابزار های حقیقی داشته های فیزیکی، اعضای فعال سندیکا، منابع مالی و غیره) و حقوقی (تشکل صنعت آسانسور یا همان سندیکا، جایگاه قانونی سندیکا ارزش قانونی اعضای محترم و تشکل صنعت، حقوق فردی و جمعی اعضا و نظایر آن). که کمیته فرهنگی و اعضای آن مطابق اساسنامه، عرف و صلاحدید متولیان مربوطه در جهت نیل به مقصود معنوی و مادی جامعه صنعت است، فعالیت می کند.

بهره گیری از امکانات سخت افزار در جهت تبیین اهداف و مطالبات قانونی و مشروع سندیکا، اطلاع رسانی و معارفه تشکل صنعت و سندیکا به آحاد جامعه و کاربران در حد مقدورات، فرهنگ سازی برای ارتقاء جایگاه سندیکا در اذهان کاربران و اعضا، همکاری و مساعدت با کمیته های دیگر جهت انجام دادن فعالیت های آموزشی و فرهنگی، اجرای منویات هیات مدیره در چارچوب های مصوب، حرکت در مسیر فرهنگ سازی متناسب با شرایط و جایگاه صنعت برای استفاده کنندگان از تجهیزات حمل و نقل عمودی با استفاده از امکانات فرهنگی سندیکا از جمله انتشار کتاب ها و نشریه ها، لوح های فشرده و نظایر آن.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

 

در همین راستا و به عنوان ابزارهای کارآمد در بعد سخت افزاری موضوع، شایسته است کمیته فرهنگی با استفاده از امکانات موجود اخذ شناخت کافی از کمیت و کیفیت، شرایط و وضعیت موجود و مطابق آنچه پیش از این گفته شد در مورد پیشبرد اهداف مورد نظر و مصوب اقدام نماید.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران برگزار شد.

امید است با همکاری کلیه اعضای محترم و هموطنان استفاده کننده از تجهیزات حمل و نقل عمودی، ارتقای صنایع و استفاده از تولیدات داخلی را بطور روزافزون شاهد باشیم.