مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

این سیستم ها راه حلی برای مشکل فضای قابل دسترس در عمق را به خوبی ارائه می دهند، جایی که هدف تیم مهندسی مجری پروژه، کاهش ابعاد کل آستانه درب از استاندارد mm 210 به mm ۱۱۵ می باشد.

واضح است که در این حالت برای رسیدن به چنین نتیجه ای استفاده از پنل های با ضخامت کاهش یافته تا mm20 ضرورت پیدا می کند.

این پنل ها، به خوبی مکانیزم های اجرایی، باید قادر به تضمین همان استاندارد ایمنی از درب های معمولی باشند و باید چند تست سخت برای گرفتن گواهی ورود به اتحادیه اروپا را از سر بگذرانند.

و اثر کاهش ضخامت مکانیزم و پنل ها باید با تغییرات کافی و هدفمند در کل سیستم جبران شود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در جریان اجرای آن، طراحان پروژه باید متوجه نیازهای نصب کننده ها باشند و بیشترین توجه را نسبت به قطعات یدکی معمول دارند.

بنابرین قطعات باید با استاندارد های محصولات مطابقت داشته باشند. در نتیجه از بکارگیری قطعات یدکی اضافی اجتناب خواهد شد.

از ویژگی های مهم دیگر سیستم های کوچک شده و نیازمند فضای کمتر؛ امکان داشتن مرکز نامتقارن به خوبی نمونه متقارن آن است.

در این مجموعه فضای مورد نیاز پنل ها در موقعیت باز ۱۳ و ۱ / ۶ از هر طرف بود

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

بدین طریق استفاده بهینه از فضای قابل دسترس در چاهک آسانسور امکانپذیر خواهد شد؛ بخصوص اگر درب ها با توجه به عرض و ابعاد چاهک در یک طرف متمرکز شوند. اما مرکز ثقل در یک طرف، فضای قابل دسترسی برای پنل ها را کاهش می دهد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
معرفی  CANOPEN و کاربرد آن در آسانسور

در این صورت در نهایت راه حل هایی برای جایگزینی متناظر چهارچوب های قدیمی و یا مکانیزم های درب های کابین بدون نیاز به هیچگونه تغییر و یا تنظیم وضعیت موجود ایجاد می شود، تا زمانی که مهندسان بتوانند مشکلات اجزای باقی مانده از آسانسورهای قدیمی را برطرف کنند.

یک سیستم متحرک قدیمی کابین با تجهیزات (چنگک )خاص که به طور عمود بر پانل حرکت می کنند، عمل می کند.

قفل درب طبقه توسط یک سلونوئید کنترل می شود. عمل گر جدید باید با پنل ها و کابین قدیمی متناسب باشد.

المان های اتصال عمل گر جدید کابین طوری طراحی شده است که با مکانیزم موجود در طبقات فعال می شوند.

اکنون قفل ایمنی با یک اهرم مکانیکی راه اندازی شده و توسط عمل گر Microcarنصب شده روی کابین، کنترل می شود.

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

قفل درب اصلی در حقیقت توسط یک الکترومگنت فعال می شود و عمل گر درب جدید کابین در این مورد بخوبی عمل می نماید. 

باتوجه به ساخت و تولید مکانیزم های جدید و فناوری های نوین در بازسازی درب های قدیمی آسانسورها، پیمانکاران نصب کنندگان و استفاده کنندگان در اغلب موارد نه تعویض عمل گردرب طبقه اصلی و برخی تجهیزات خواهند بود.

انجاییکه تطبیق همه درب های طبقات باقی مانده کار آسانی نخواهد بود، درب داخلی با یکی از درب های بیرونی تنظیم می شوند.