در شماره قبل در مورد:

مدیریت سرویس و نگهداری و سامانه نت رابط هوشمند بازخورد عملکرد قطعات آسانسور و پلکان برقی و وضعیت ساختمان محافظ و شیوه سوار سازی آن با افراد و نهاد ها، مواردی تقدیم خوانندگان محترم گردید در ادامه مطالب مربوط به مبانی سرویس و نگهداری را پی می گیریم.

2-1) توسعه ی نت و اصول کلی آن:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

در روزگار اولیه ی پیدایش و رشد صنعت در اروپا معمولا وقتی ماشین آلات دچار نقص می شدند توسط نیروی کاری که در کارگاه و یا کارخانه حضور داشتند یا از جانب سازنده و فروشنده ی دستگاه به محل خرابی گسیل شده و تعمیر می گردید. با ازدیاد دیگر سازندگان رقابت بین تولید کنندگان افزایش یافت و مدت زمان خراب بودن و خواب دستگاه موجب زیان می گردید.

این گونه مشکلات تولید کننده را از رقیبان خود پس می انداخت. در این هنگام بود که اصول نت (PM) بشكل امروزی پایه ریزی و توسعه یافت. همانطور که گفته شد این شیوه که ابتدا در ارتش های درگیر در جنگ جهانی دوم معمول شده بود به صنایع آمریکا و جهان راه یافت و از آنجا به جامعه ژاپن و دیگر جوامع تسری پیدا کرد.

بر پایه این نگرش و دستورکار مقرر گردید دوره ی زمانی مشخص برای نت ماشین آلات در نظر گرفته شود. این دورهی زمانی در اثر تجربه توام بادانش و روندی پیچیده بدست می آید.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

براساس این نظر گروهی متخصص در زمان های معین به بازرسی قطعات ماشین ها پرداخته و به استقبال خرابی ها می رفتند.

باتوجه به شرح فوق بطور کلی دو نگرش متفاوت به نت وجود دارد.

1 – نگرش اول که می گوید؛ پس از خراب شدن دستگاه باید آنرا تعمیر کرد، که به آن کار کردن دستگاه تا حد خرابی می گویند(Run- to – failure )

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ارتقاء و پیشرفت صنعت گامی به سوی سرافرازی کشور خواهد بود

2- نگرش دوم به استقبال خرابی و فرسودگی دستگاه رفتن که به آن نت پیشگیرانه هم می گویند. (Preventive maintenance) که به اختصار به آن PM هم می گویند.

RUN – TO – FAILURE )2-1-1) کار کردن تامرز خرابی

در این نوع نگرش تنها وقتی ماشین یا آسانسوری خراب می شود تعمیر می گردد.

در این شیوه هیچگونه هزینه ای برای نگهداری قطعات پرداخت نمی شود و مدیریت نت حضور ندارد. فقط بنابر توصیه سازنده دستگاه برخی امور مانند روغن کاری یا گریس کاری و نظافت دستگاه انجام می گیرد.

معایب این روش عبارتند از:

سرویس و نگهداری آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

می بایست انباری جهت نگهداری قطعات یدکی تدارک  دیده شود تا هنگام خرابی به سرعت از آن بهره گرفته  و ملزومات مورد نیاز بکار گرفته تا موجب نارضایتی صرف کنندگان نگردد.

بطور مثال در یک بیمارستان نمی توان بیش از حد، منتظر درست شدن آسانسور ماند.

2- هزینه ی اضافه کاری تکنسین ها

3- زمان زیاد توقف دستگاه که موجب نارضایتی استفاده کنندگان می شود.

4- از سرویس خارج شدن دستگاه و بازماندن  از خدمت رسانی به استفاده کنندگان.