مجمع هیات امنای صندوق حمایت صنفی سندیکای آسانسور و پلکان برقی ایران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۴ با هدف بررسی عملکرد یکساله صندوق با حضور رئیس و نایب رئیس هیات مدیره سندیکا- اعضای هیات امنای صندوق و نماینده مجله دنیای آسانسور در محل سندیکا برگزار شد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

مجمع با تلاوت آیاتی از کلام خداوند توسط فروزنده پور دبیر سندیکا رسمیت یافته و آغاز گردید.

سر کار فرزانه باهر رئیس هیات مدیره صندوق حمایت صنفی ضمن تقدیر از خیرین حامی مالی صندوق حمایت صنفی و صندوق قرض الحسنه الزهرا، گزارش عملکرد یکساله صندوق در خصوص دریافت ها، کمک ها و وامهای اعطا شده مطالبی را بیان کرد.

زهره وندی رئیس هیات مدیره سندیکا نیز همیاری حامیان صندوق را از کارهایی که دارای پاداش معنوی و ارزشمند است توصیف و بر تقویت صندوق در پیگیری اهداف نیکو تاکید کرد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تشکیل صندوق حمایت صنفی را از جمله فعالیت های شایسته هیات مدیره قبل و کنونی سندیکای صنایع آسانسور و پلکان برقی دانست و بر تقویت و لزوم حمایت آن تاکید کرد.

احمد شاکری عضو هیات امنای صندوق نیز با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در قالب فعالیت های حمایتی وی برای رفع برخی موانع و مشکلات اعضای نیازمند بر لزوم تقویت صندوق تاکید کرد و افزود: با ارائه کارنامه قاف از فعالیت های صورت گرفته که مطابق با آئین نامه های اجرائی و در چارچوب های پذیرفته شده به انجام رسیده است و اکنون پیش روی ما قرار دارد می توان دیگر اعضای ست را بر مشارکت در جمع خیرین و حامیانه است و اکنون پیش ترغیب کرد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
مخالفت ایجاد هر گونه شوک در بازار توسط وزیر راه و شهرسازی

اسکندرپور دیگر عضو هیات امنای صندوق حمایت صنفی با ذکر مواردی در خصوص اهداف صندوق و بازنگری بر موارد انجام شده در مورد اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقای بنیه مالی صندوق با اخذ کمک از دیگر خیرین مواردی را برشمرد.

حمیدرضا ناهیدی دیگر عضو هیات امنا در مورد برخی اهداف پیش روی صندوق سخن گفت و مشارکت حمایتی دیگر اعضا را از طریق آگاهی دهی و تبیین اهداف صندوق و متولیان آن خواستار شد.

گزارش سوم عملکرد مالی صندوق حمایت صنفی

کل مبلغ دریافتی از خیرین محترم تا تاریخ 94/08/12

سودهای تخصیصی به سپرده ها تا تاریخ 94/08/12

پرداختی کمیته ها و کارشناسان تا تاریخ 94/08/12

جمع كل مبالغ تا تاریخ 94/08/12