مرروی بر مقررات حقوقی و ثبتی 3

گام پانزدهم: ایجاد شبکه جامع تحدید حدود املاک (شبکه شمیم)

شبکه کشوری شامل ایستگاه های شیت و گیر تانه متحرک و سایر زیرساخت های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود و تثبیت موقعیت مارک بر اساس مشخصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای اقدام می نمایند

در رابطه با موضوعات مطرح شد در جعبه اجرای قانون حدنگاری دکان ستره اهم اقدامات صورت گرفته در اجرای قانون کاداستر به شرح زیر تقدیم می گردد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

1- به منظور تسهیل در ارائه خدمات دینی و ارتقاء ضریب امنیت اطلاعات و پیشگیری از ایجاد خدشه در استان و جلوگیری از جعل اسناد رسمی، دفاتر املاک الکترونیک دفاتر املاک بازداشتی الکترونیک در واحدهای ثبتی سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی الکترونیک ) در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ایجاد شده و در ادامه دفاتر املاک – دفاتر املاک بازداشتی و دفاتر اسناد رسمی «دست نویس» حذف شدند.

2- به رغم کمبود شد یاد منابع مالی ، مع الوصف عمليات رشيد دفاتر مژک در سراسر کشور آغاز شده و با تهیه اسکن از صحت دفاتر املاک موحیات حمایت بهینه از مالکیت مکین رسمی فراشه خواهند شدن

3- در اجرای قانون مذکور و با هدف ایجاد آرامش روانی در حوزه املاک و ارتقاء ضریب امنیت اطلاعات، عملیات آرشیو الکترونیک پیر و داده های شینی در واحدهای نیتی سرس کشور آغاز شده و بزودی کلیه اوراقی بالغ بر ۳۰ میلیون پرونده یتی زشیری و گردش فیزیکی پرونده های ثبتی حذف خواهد شد

4- در اجرای قانون عمل کور نقشه کاداستر اراضی شهری سراسر کشور تهیه و در سامانه کان ستر جانمایی شده است

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
اصل رعایت امکان سرویس و نگهداری

5- با تامین اعتبار و توزیع به واحدهای نیتی سراسر کشور مقرر شده اراضی اختلافی که پرونده های متعدد مرجع قضایی و هیات های یتی دارند، شناسایی و با تهیه نقشه موجبات زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی فراهم شود

با اجرای این مهم ضمن اینکه اختلافات مالکین به حداقل میزان ممکن می رساند، نقشه های مذکور کمک شایانی به قضات محترم در تصمیم گیری خواهد نمود