مروری بر مقررات حقوقی و ثبتی دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاکی

با عنایت به تکالیف مقرر در بندر و ماده ۴۶ و بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر اجرایی شدن ثبت آنی معاملات و با توجه به خروج برگه خلاصه معاملات از عداد اوراق بهادار، واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک از تاریخ 1392/01/01 به شرح زیر می باشند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

1- پس از تنظیم سناد رسمی مربوط به ملک در دفتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف است با ورود به سامانه جامع املاک زیر سیستم ثبت خلاصه معاملات به نشانی clms.ir نسبت به درج خلاصه معامله انجام شده در سیستم اقدام و آنرا از طریق سامانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال نمایند. سپس پرینت خلاصه معامله را از سامانه دریافت و پس از مهر و امضاء در مدت مقرر قانونی از طریق پست به واحد ثبتی ارسال نماید.

تبصره: با توجه به اجرایی شدن استفاده از امضاء الکترونیک در تبادل استاد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه آن به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی، آن دسته از دفاتر اسناد رسمی که مجهز به امضای الکترونیک می شوند، نیازی به ارسال فیزیک خلاصه معامله به واحد ثبتی ندارند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

2- واحله ثبتی مکلف است به محض دریافت پرینت خلاصه معامله ارسالی از دفتر اسناد رسمی، مفاد آن را با اطلاعات ملک در سامانه تطبیق داده و در صورت مطابقت اطلاعات، مفاد سند را ) در سامانه ثبت و مراتب نسبت در بانک را بر روی خلاصه معامله به صورت مهر و امضاء گواهی و به دفتر املاک ارسال نمایند.

تبصره: در صورتی که خلاصه معامله ارسال شده از طریق سامانه، دارای امضای الکترونیکی باشد، واحد ثبتی مکلف است پس از دریافت و احراز صحت ارسال الکترونیکی خلاصه معامله، مراتب را در سامانه ثبت و پرینت آن را دریافت و به مهر ثبت شد ممهور و جهت ثبت در دفتر املاک به مسئول دفتر املاک تحویل نماید.

3- مسئول دفتر املاک موظف است به فوریت مفاد خلاصه معامله را با اطلاعات دفتر املاک مطابقت داده و پس از احراز صحت اطلاعات، مفاد سند را در دفتر املاک ثبت نماید و سپس مراتب ثبت در دفتر املاک را بر روی خلاصه معامله به صورت مهر و امضاء گواهی و جهت ضبط در پرونده ثبتی به بایگانی تحویل دهد.

4- بایگان موظف است خلاصه معامله های واصله را بررسی در چنانچه حاوی تأیید ثبت در سامانه و دفتر املاک باشد، اصل آنرا در پرونده ضبط نماید.

5- در صورتی که هنگام ثبت اطلاعات در سامانه از سوی دفتر خانه اشتباهی رخ دهد، مسئول مربوط در واحد ثبتی مکلف است به فوریت ضمن انعکاس اشتباه مذکور در سامانه، موضوع را به رییس واحد ثبتی گزارش نماید. رییس واحد ثبتی مطابق مقررات به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفترخانه اعلام می نماید.

سر دفتر مکلف است بلافاصله نسبت به رفع اشتباه اقدام و از طریق سامانه خلاصه معامله جدید را صادر و به واحد ثبتی ارسال نماید.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر این سازمان، دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مدیران بادی، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و رؤسای واحدهای ثبتی می باشد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ضرورت های بازرسی های ادواری آسانسور1

اقدامات تدریجی انجام شده در سامان ثبت اسناد و املاک در راستای حذف روش های سنتی و الکترونیکی کردن فرآیند های ثبتی

در راستای تثبیت اراضی، املاک و معاملات با هدف حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، سامانه کاداستر راه اندازی شده و موجب تثبیت و جانمایی کلیه اراضی شهری و جانمایی بالغ بر ۳۰ میلیون هکتار از اراضی غیر شهری در سامانه کاداستر فراهم شده و با تصویب آیین نامه قانون کاداستر و حدنگار موجبات تهیه نقشه مابقی اراضی غیر شهری و تثبیت آن در سامانه کاداستر فراهم شده است.

با عنایت به اینکه بالغ بر ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور ملی و موات است در صورت همکاری دستگاه های متولی (جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی) موجبات تثبیت اراضی فوق در سامانه کاداستر فراهم و به نحو چشمگیری پدیده زمین خواری و تصرف اراضی ملی و دولتی پیشگیری شده و ورودی های مراجع قضایی به شدت کاهش خواهد یافت.

مزید بر استحضار برخی از اقدامات به عمل آمده به منظور پیشگیری از زمین خواری به شرح زیر تقدیم می گردد.

گام اول: استخراج اطلاعات دفاتر املاک

در این مرحله اطلاعات کلیه دفاتر املاک سراسر کشور که طی ما یکصد سال به صورت سنتی نوشته شده استخراج و در بانک ذخیره ما شده و موجبات راه اندازی بانک اطلاعات املاک فراهم شده است.

گام دوم: تشکیل بانک اطلاعات املاک (ثبت شده)

با جمع آوری اطلاعات مربوط به دفاتر املاک بانک اطلاعاتی املاک ثبت شده، تشکیل و مبنای اقدامات بعدی سازمان قرار گرفته است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
حوادث آسانسور: سقوط کارگر جوان به چاهک آسانسور

گام سوم: تشکیل بانک اطلاعات املاک (جاری)

با داده هایی پرونده هایی که تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده و استخراج اطلاعات آنها موجبات تشکیل بانک اطلاعات املاک جاری فراهم شده و فرایند تکمیل را سپری می نماید.

گام چهارم: تغییر فرم سند مالکیت

به منظور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی با قابلیت ارائه نقشه کاداستر در شهر و حذف نوشته های دستی، فرم جدید طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

گام پنجم: راه اندازی سامانه صدور سند مالکیت کاداستری

با تهیه و تولید نرم افزار مورد نیاز و راه اندازی سامانه املاک، موجبات تحریر سند مالکیت به صورت الکترونیکی فراهم شده و مهمترین ویژگی این سامانه آنست که کلیه اقلام اطلاعات بدوا در بانک تولید و سپس منجر به تحریر و چاپ سند مالکیت می گردد.

با اجرای این روش ضریب امنیتی اسناد به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.

گام ششم: تعویض اسناد مالکیت قدیمی

به منظور تکمیل اطلاعات بانک و بروز رسانی آن، طرح تعویض اسناد مالکیت قدیمی دفترچه ای در سراسر کشور آغاز و در وضعیت کنونی کلیه درخواست های مربوط به ثبت املاک، تفکیکی های عرصه و آپارتمانها، بازداشتی ها، رفع بازداشتی ها و سایر درخواست های جاری و نیز معاملات رسمی منجر به صدور سند مالکیت کاداستری می گردد.

گام هفتم: پذیرش الکترونیکی تقاضاهای قانون تعیین تکلیف

با تهیه نرم افزار و عملیاتی نمودن سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی کلیه تقاضاها به صورت اینترنتی دریافت و مراحل آن از طریق سامانه پیگیری می شود. از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون تعداد بالغ بر 1/800/000تقاضا پذیرفته شده و بالغ بر یک میلیون تقاضا در ۴۹۳ هیات موضوع قانون در هیات مطرح و به کارشناسان ارجاع شده و بالغ بر یک میلیون تقاضا تعیین تکلیف شده است.