مروری بر مقررات حقوقی و ثبتی 2

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان: گام هشتم: راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و الکترونیکی کردن فرایند نقل و انتقالات رسمی

الف) مرحله اول: با تجهیز دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موجبات ارسال استعلام املاک توسط سران دفاتر از طریق سامانه فراهم شده است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ب) مرحله دوم: با تجهیز واحدهای ثبتی موجبات ارسال پاسخ استعلام به صورت الکترونیکی فراهم شده است. با اجرای این مهم نوبت های طولانی تهیه پاسخ استعلام به صورت دستی حذف و به کمترین زمان تقلیل یافته و مراجعات مردمی به صفر رسیده است.

ج) مرحله سوم: با اتصال کلیه دفاتر اسناد رسمی به سامانه موجبات ارسال خلاصه معامله به صورت الکترونیک به واحدهای ثبتی فراهم شده است

با اجرای این مرحله اطلاعات مربوط به کلیه معاملات رسمی بدون دخالت سردفتر به واحد ثبتی ارسال و پس از تأکید، وارد سامانه املاک می شود

د) مرحله چهارم: با اصلاح قبلی ارسال فیزیک استعلام از دفاتر اسناد رسمی به ادارات حذف شده است. با اجرای این مرحله حجم مراجعات مالکین و نمایندگان دفاتر برای ارائه استعلام حذف شده است

ر) مرحله پنجم: با تجهیز واحدهای ثبتی به امضاء الکترونیکی، ارسال فیزیک پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

با اجرای این مرحله دیگر نیازی به ارسال پاسخ استعلام دستی نیست و مطابق پاسخ ارسال شده از طریق سامانه املاک مبنای انجام معامله رسمی قرار خواهد گرفت.

گام نهم: اجرای ثبت آنی معاملات در این مرحله دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند کلیه اقدامات اعم از معاملات و وکالتنامه های

تنظیمی و سایر اسناد تنظیمی را به صورت الکترونی از طریق سامانه انجام دهند با اجرای این مهم ضمن تسریع و تسهیل  در امور موجبات ارتقاء سطح کیفی اسناد رسمی و امکان حمایت بهینه از خریداران فراهم شده است.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
انجمن آسانسور ایالات متحده آمریکا همایش ایمنی برگزار میکند

گام دهم: اجرای طرح آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی املاک در واحدهای ثبتی مراکز استان ها با تهیه نرم افزار و ایجاد تمهیدات لازم موجبات اجرای طرح آرشیو الکترونیکی  پرونده های ثبتی در بخش املاک فراهم شده و مقرر شده عمليات آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی موجود در واحدهای ثبتی مراکز استان ها اجرایی شود با اجرای این مهم بیش از نیمی از پرونده های ثبتی سراسر کشور آرشیو شده و ضریب امنیت اوراق پرونده ارتقاء خواهد یافت و در اولویت بعدی سایر واحدهای ثبتی اجرایی خواهد شد.

گام یازدهم: فرایند ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طلاق با عملیاتی شدن سامانه ازدواج و طلاق سران دفاتر مکلف شده اند کلیه وقایع ازدواج و طلاق را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثبت نمایند.

گام دوازدهم: اجرای مفاد اسناد رسمی نظیر چک و سفته به صورت الکترونیکی: با اجرایی شدن این سامانه اجرای اسناد رسمی موجبات انجام کلیه امور مرتبط به اجرای اسناد رسمی فراهم و جرایی شده است.

گام سیزدهم: پذیرش درخواست های مربوط به ثبت کلیه شرکت ها و مؤسسات به صورت اینترنتی با تولید نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد زیرساخت لازم، موجبات پذیرش کلیه درخواست های مربوط به ثبت شرکت و تغییرات به صورت اینترنتی و ثبت آن به صورت الکترونیک فراهم و در تهران اجرا شده و بزودی با متمرکز شدن ثبت شرکت ها در مراکز استان موجبات اجرای این مهم در سراسر کشور فراهم خواهد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

گام چهاردهم: ایجاد دفاتر املاک الکترونیکی

با ایجاد «دفاتر املاک الکترونیک»، «دفاتر املاک بازداشتی الكترونیک» « دفاتر الکترونیک رسمی» « دفاتر الکترونیک ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی» در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی و تکمیل نقشه کاداستر شهری و اجرای کاداستر غیر شهری و تکمیل طرح آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی بخش املاک در واحد های ثبتی باقیمانده موجبات خدمات رسانی مطلوب و بهینه فراهم خواهد شد.