نیاوران (2دستگاه 13 توقف)

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
برج عاصف